Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Ordax kukoricában

Az ORDAX előnyei és hatékonysága
Az Ordax® két gyomirtó szer kombinációja, hatásfokozóval kiegészítve:Clio + Stomp® 330 + Dash HC.

Clio levélen keresztüli hatása erôs, de talajon keresztüli hatástartama a magról kelô egyszikûgyomnövények ellen rövid. Ezt a hatást hosszabbíthatjuk meg egy szelektív kombinációs partnerrel, a Stomp 330-cal. A kombinációt a BASF – Dash HC-vel kiegészítve – Ordax márkanéven forgalmazza.

Az Ordaxot teljes körű levélen keresztüli hatékonyság, kiváló szelektivitás és hosszú hatástartam jellemzi. Az időzítésnél fontos szempont, hogy – erős gyomfertőzöttség esetén – minél korábban szabadítjuk meg a kukoricát a gyomkonkurenciától, annál zavartalanabbul fejlődik,s a termés is annál bőségesebb lesz.
Hatás
A tankkombináció minden gyom-növény ellen hatékony, amely kikelt, illetve kihajtott a kezelésidejére, tehát levélen keresztül elérhetô. A később kelő gyomok ellen az Ordax talajon keresztül hat. Kiemelkedô hatású a magról kelô egyszikû gyomnövények ellen. Az Ordax talajon keresztüli hatása különösen fontos a selyemmályva, a vadköles, a kakaslábfû, a disznóparéj-és libatopfélék, a vad-repce, a muharfélék és a pirók ujjasmuhar elleni küzdelemben.
Általános leírás
A Clio olyan széles hatásspektrumú gyomirtó szer, amely levélen és talajon keresztül egyaránt hat a magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen. Magról kelô egyszikûek elleni hatása kifejezetten erôs. A kukorica gyomirtására kiválóan alkalmazható, teljes szelektivitású készítmény; a kukorica 1 és 8 leveles stádiuma között bármikor fel lehet használni.

A topramezon hatóanyagú Clio a pirazolok csoportjába tartozó gyomirtó szer. Hatása a karotinoidok bioszintézisének gátlása révén alakul ki. Ebbôl adódik jellegzetes tünete: a gyomnövények elôször sárgulni kezdenek, majd kifehérednek, végül elpusztulnak. A topramezon levélen és talajon keresztül is felszívódik a gyomnövényekbe. Felszívódás után a hatóanyag elsôsorban csúcsi irányba szállítódik, de gyökérirányú szállítódást is kimutattak. A hatóanyag felvétele független a hômérséklettôl és más környezeti feltételektôl. Magas hômérsékleten és erôs napsütésben valamivel gyorsabban szállítódik, mint hûvös idôben és sötétben. A hajtásokban a kezelés után két órával a hatóanyag 60-70 százaléka mutatható ki. Ez kiváló esôállóságának alapja.

A Clio levélen keresztüli hatása erôs, de talajon keresztüli tartamhatása a magról kelô egyszikû gyomnövények ellen rövid. Ezt a hatást hosszabbíthatjuk meg egy szelektív kombinációs partnerrel, a Stomp 330-cal.

A Dash HC 37% metil-oleát és metil-palmitát 1:1 arányú keverékét tartalmazó folyékony permetezôszer- adalékanyag. Segíti az együttesen kijuttatott gyomirtó hatóanyagok átjutását a növény levelének viaszrétegén és a bôrszövet felszíni sejtjein.
Felhasználás
Az Ordaxot a magról kelô gyomokkal erôsen fertôzött területeken egy menetben, korai posztemergensen javasoljuk használni. A Clio kifejezetten erôs, a kukorica minden gyomnövényére kiterjedô hatásspektruma révén az Ordax ideális kombináció lehet a korai állománykezelésben. A Clio átfogó gyomirtó hatását az Ordax másik komponense, a Stomp 330 a kezelést követô negyedik-ötödik hétig, a kukorica lombzáródásáig meghosszabbítja. E szelektív kombináció korai alkalmazásával hozzásegítjük a fajtákat a lehetô legnagyobb termés eléréséhez.
Az Ordax kombináció dózisa: Clio 0,15 l/ha + Stomp 330 3,3 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha. A három készítményt együtt kell kipermetezni a kukorica 1-5 leveles kora között bármikor, ha a gyomnövények 2-4 leveles nagyságnál nem fejlettebbek. Az Ordax kíméletessége a kukoricával szemben késôbbi kezelést is megengedne, de ilyenkor a nagyobb növények a gyomirtó szerek egy részét már lombjukkal felfogják, akadályozva a talajon keresztüli hatás kifejtését.

Kiszerelés három hektáros csomagban: Clio 0,45 l + Stomp 330 10,0 l + Dash HC 3,0 l.
Javaslatok
Az Ordaxszal kezelt kukorica után korlátozás nélkül vethetôk kalászosok és kukorica. Mélyszántást követôen vethetô napraforgó, repce és pillangósok, illetve a kezelés utáni 12 hónap elteltével bármilyen kultúra. A Clio és az Ordax nem használható cirok, cirkos kukorica, köles, valamint szudánifû gyomirtására.

A permetezôgépet, a csôvezetékeket és a szórófejeket a permetezést követôen lúgos mosószerrel alaposan ki kell mosni, majd az újabb permetezés elôtt tiszta vízzel ki kell öblíteni.

Technológiai javaslat

.

Eredmény fotó

.

Kísérleti eredmény

.

Hatásspektrum táblázat

.

A négy gyomirtási lehetőség

.

Gyomra szabott megoldások

A felső 4 cm-es talajrétegből kelő általános gyomokat mindegyik ajánlat kitűnően írtja.

Top