Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

A kukorica gyomirtása

Általános leírás
CLIO + DASH HC

 • A Clio® olyan széles hatásspektrumú gyomirtó szer, amely levélen és talajon keresztül egyaránt hat a magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen. Levélen keresztüli hatása magról kelô egyszikûek ellen kifejezetten erôs. A kukorica gyomirtására kiválóan alkalmazható, teljes szelektivitású készítmény; a kukorica egy- és nyolcleveles stádiuma között bármikor fel lehet használni.
 • A topramezon hatóanyagú Clio a pirazolok csoportjába tartozó gyomirtó szer. Hatása a karotinoidok bioszintézisének gátlása révén alakul ki. Ebbôl adódik jellegzetes tünete: a gyomnövények elôször sárgulni kezdenek, majd kifehérednek, egyes fajok lilás, antociános tünetet mutatnak, végül elpusztulnak. A topramezon levélbe juttatásához nedvesítôszert kell alkalmazni, amely segíti a gyomnövények viaszos felületén keresztüli hatást. Ilyen segédanyag a Dash HC

ORDAX

Az Ordax® két gyomirtó szer kombinációja, hatásfokozóval kiegészítve: Clio + Stomp® 330 + Dash HC .
 • A Clio levélen keresztüli hatása erôs, de talajon keresztüli hatástartama a magról kelô egyszikû gyomnövények ellen rövid. Ezt a hatást hosszabbíthatjuk meg egy szelektív kombinációs partnerrel, a Stomp 330-cal. A kombinációt a BASF – Dash HC-vel kiegészítve – Ordax márkanéven forgalmazza.
 • Az Ordaxot teljes körû levélen keresztüli hatékonyság, kiváló szelektivitás és hosszú hatástartam jellemzi. Az idôzítésnél fontos szempont, hogy – erôs gyomfertôzöttség esetén – minél korábban szabadítjuk meg a kukoricát a gyomkonkurenciától, annál zavartalanabbul fejlôdik, s a termés is annál bôségesebb lesz.

AKRIS

 • Az Akris® SE két hatóanyag gyári kombinációja, literenként 280 g dimetenamid-P és 250 g terbutilazin hatóanyag-tartalommal.

CLIO + AKRIS SE + BREAK THRU

 • A Clio kukorica-gyomirtó szerrel kapcsolatban a bevezetése óta szerzett gyakorlati tapasztalatok is igazolják, hogy olyan széles hatásspektrumú készítmény, amely levélen és talajon keresztül egyaránt hat a magról kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen. A hatás erôssége a gyomnövények fejlettségétôl alig függ: szikleveles és hatleveles kor között közel azonos. A szer a magról kelô egyszikû gyomnövényeket is képes hatleveles korig elpusztítani. Levélen keresztüli hatása magról kelô egyszikûek ellen kifejezetten erôs.
 • A leírtak alapján a hatástartam az egyetlen pont, amiben a Clio kiegészítésre szorul. Ezt a kiegészítést megtehetjük a Stomp 330-cal, ami az Ordax csomag részeként kerül forgalomba. Ha a hatástartamot tovább akarjuk erôsíteni – fôképpen a fészkesvirágzatúak ellen, ide tartozik a parlagfû és a székfûfélék –, akkor az Akris SE az optimális partner, hiszen a parlagfû ellen mind a dimetenamid-P, mind a terbutilazin hatékony talajon keresztül, és az utóbbi még a levélen keresztüli hatásba is besegít.

CLIO + MOTIVELL OSZTOTT KEZELÉS AZ ÉVELŐ EGYSZIKŰEK ELLEN

 • Az ország legjobb kukoricatermô területeinek jelentôs részén az általános gyomosodás mellett a legnagyobb problémát a fenyércirok, esetenként a tarackbúza fertôzése okozza. Az évelô egyszikû gyomnövények ellen a szelektív megoldást a szulfonil-urea típusú herbicidek jelentik. Ilyen gyomirtó szer például a nikoszulfuron hatóanyagú Motivell. Azokon a területeken, ahol az évelô egyszikû gyomnövények nagy tömegben fordulnak elô, és az elhúzódó kelésû magról kelô egyszikûek is jelen vannak (pl. fenyércirok, a vadköles vagy a muharfélék együtt), egy kezeléssel nem érhetünk el megfelelô gyomirtó hatást.
 • A Clio + Motivell technológiával a védekezéseket a gyomnövények keléséhez, kihajtásához igazíthatjuk. A korán kihajtó és kelô egy- és kétszikû gyomnövények ellen a Clio + Dash HC kombináció nyújt hatékony és szelektív védelmet. A késôbb újrahajtó, esetleg kikelô egyszikû gyomnövények ellen a Motivell + Dash HC kombinációt használhatjuk biztonsággal.
 • A technológia két állománykezelésbôl áll: Clio + Dash HC és Motivell + Dash HC. Korai állománykezelés: Clio 0,15 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha, kiegészítô állománykezelés: Motivell 0,75 l/ha + Dash HC 0,5 l/ha. A technológiától magról kelô és évelô egyszikûek, valamint magról kelô kétszikû gyomnövények elleni hatás várható el.

MOTIVELL TURBO D - ÁLLOMÁNYKEZELÉS

 • A Motivell Turbo D® a csapadékviszonyoktól és a kukoricában uralkodó gyomösszetételtôl független, gyors és látványos hatással rendelkezik. A felhasználás a gyomok keléséhez igazítható: a kezeléseket rugalmasan, a kukorica maximum hatleveles állapotáig bármikor el lehet végezni, ami 2-3 hetes felhasználási lehetôséget jelent.
 • Motivell
 • A Motivell nikoszulfuron hatóanyaga a szulfonil-urea csoport széles hatásspektrummal rendelkezô tagja. Védelmet ad a magról kelô és évelô fûfélék mellett számos kukoricában fontos kétszikû gyomnövény ellen. Szelektív, a kukorica a kipermetezést követôen felveszi a hatóanyagot, majd húsz órán belül biológiai úton lebontja. A jó szelektivitás elônye, hogy a készítmény a kukorica hétleveles fejlettségi állapotáig felhasználható. A Motivell felvétele a zöld növényi részeken és a gyökereken keresztül történik. A nikoszulfuron a gyomnövényben mind csúcsi, mind gyökérirányban szállítódik. Hatását a merisztémasejtekben lévô AHAS enzimek mûködésének gátlásával fejti ki.

 • Cambio
 • A Cambio® két ismert hatóanyag, a dikamba és a bentazon kombinációja. Hatékony a magról kelô kétszikûek (parlagfû, selyemmályva, szerbtövis, csattanó maszlag, disznóparéjfélék, keserûfüvek stb.), az évelô kétszikû gyomok (mezei acat, folyondárszulák stb.), valamint a termesztés szempontjából fontos valamennyi kétszikû gyomnövény ellen. Irtja a már rezisztenciát mutató gyomfajokat (pl. triazinrezisztens disznóparéjfélék).
 • Mint kombinációs partner jól illeszthetô a talajon keresztül ható szerekhez (Wing-P®, Spectrum® 720 EC, Akris SE), valamint a csak posztemergens technológiákhoz (Motivell, továbbá a Duo Systemben szereplô Focus® Ultra).
 • Szelektivitásának köszönhetôen a kukorica hatleveles állapotáig felhasználható.

 • Dash HC
 • A Dash HC 37% metil-oleát és metil-palmitát 1:1 arányú keverékét tartalmazó folyékony permetezôszer-adalékanyag. Segíti az együttesen kijuttatott gyomirtó hatóanyagok átjutását a növény levelének viaszrétegén és a bôrszövet felszíni sejtjein.

DUO SYSTEM

 • A Duo System®, ahogy neve is sugallja, két részbôl álló gyomirtási rendszer. Egyik eleme a Focus Ultraellenálló kukoricahibrid, a másik a szuperszelektív egyszikûirtó szer, a Focus Ultra.
Felhasználás

CLIO + DASH

 • A Clio + Dash HC magról kelô egyszikû gyomnövények elleni hatása kiemelkedô: a kakaslábfûtôl a vadkölesig és a muharfajokig minden magról kelô egyszikû gyomfajt elpusztít. A magról kelô kétszikû gyomnövények sokaságát is képes önmagában kiirtani. Évelô kétszikû gyomnövények elleni hatása a levélfehéredéstôl a levélszáradásig, illetve kevésbé fejlett gyomnövények esetében a teljes pusztulásig terjedhet; a mezei acat tôlevélrózsás fejlettségû alakjai például a kezelés után 10-14 nap alatt elpusztulnak.

ORDAX

 • A tankkombináció minden gyomnövény ellen hatékony, amely kikelt, illetve kihajtott a kezelés idejére (lásd 98. oldal, Clio +Dash HC), tehát levélen keresztül elérhetô. A késôbb kelô gyomok ellen az Ordax talajon keresztül hat. Kiemelkedô hatású a magról kelô egyszikû gyomnövények ellen. Az Ordax talajon keresztüli hatása különösen fontos a selyemmályva, avadköles, a kakaslábfû, a disznóparéj- és libatopfélék, a vadrepce, a muharfélék és a pirók ujjasmuhar elleni küzdelemben.

AKRIS

 • Dimetenamid-P hatóanyaga elsôsorban magról kelô egyszikû gyomok ellen hatékony, de a legfontosabb kétszikûek, így a parlagfû és a disznóparéjfélék ellen is nagy segítséget nyújt.

CLIO + AKRIS SE + BREAK THRU

 • A kombináció fô erôssége a hatástartam, persze amellett, hogy mindazokat a gyomokat hatékonyan irtja, amelyeket a Clio + Dash HC önmagában is. A terméskiesés megelôzése érdekében idejekorán elvégzett állománykezelés után a sorzáródásig, sôt a betakarításig még számos újabb gyomhullám indul csírázásnak gyommagkészlettel „jól ellátott” kukoricaföldjeinken. Itt tudjuk igazán kihasználni az Akris SE teljes körû talajon keresztüli hatását.

CLIO + MOTIVELL

 • A magról kelô és évelô egyszikûek ellen biztos hatást két állománykezeléssel érhetünk el. Erôteljes hatás várható ettôl a technológiától a magról kelô és évelô egyszikûek, valamint a magról kelô kétszikû gyomnövények ellen. A technológia komplett hatást nyújt az évelô egyszikû gyomnövények, például a fenyércirok és a tarackbúza, valamint a magról kelô pirók ujjasmuhar, a vadköles és a muharfélék ellen is.
DUO SYSTEM

 • A cikloxidim hatóanyag csak a fûfélék ellen hatékony, levélen keresztül. A levélen felszívódva a tenyészôcsúcsba szállítódik, hogy hatását kifejtse. A Focus Ultrával kezelt egyszikûekben a zsírsavak bioszintézise áll le, a sejtmembránok képzôdése válik lehetetlenné, így a tenyészôcsúcs elhal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Focus Ultrával lepermetezett, növekedésben lévô fûféle fejlôdése a néhány óra alatt végbemenô felszívódás és szállítódás után leáll, és a pusztulás megindul.

Technológiai javaslat

Clio + Dash Hc hatásspektruma

A Motivell és a Motivell Turbo D hatásspektruma

Top