Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Hagyma gyomirtási technológia

A Stomp Super a hagyma alapgyomirtásában
A kezdeti gyommentesség a hagyma kelése, kihajtása előtti vegyszeres gyomirtással biztosítható. Olyan gyomirtó szert, illetve kombinációt tanácsos használni, amely mind az egyszikű, mind a kétszikű magról kelő gyomok ellen hosszú időn keresztül hatékony. A Stomp® Super bevált készítmény a hagyma gyomirtásában, mivel talajon keresztüli
megbízható hatása révén hosszú ideig tartó védelmet biztosít a magról kelő gyomok ellen. Széles körben (több kultúrában)
használható, és könnyen elérhető.

Hatóanyaga, a pendimetalin a bemosócsapadék hatására a talaj 1-3 cm-es felső rétegében marad, és ott fejti ki hatását, további csapadék hatására is csak minimális mértékben mozog függőlegesen a talapban, hosszú időn keresztül gátolva a gyomok kicsírázását. A pendimetalin gátolja az osztódó szövetekben a sejtek osztódását és megnyúlását, így
az érzékeny gyomfajok még kelésük előtt elpusztulnak. Amennyiben a gyomnövények a permetezést megelőzően már kikeltek, a Stomp Super akadályozza a gyökérzet fejlődését. Az egyszikűeknél a sejtnövekedést leállítva a gyökérváltást teszi lehetetlenné, a kétszikűeknél a levelek torzulását, bőrszerűvé, törékennyé válását idézi elő.

A Stomp Super mind az egyszikűek, mind a kétszikű gyomok ellen hatékony. Az egyszikűek közül jól irtja a muharfajokat, a kakaslábfüvet, az ecsetpázsitot és a széltippant, a kétszikű gyomok közül a disznóparéjféléket, a libatopféléket, a selyemmályvát, a pásztortáskát, a tyúkhúrt, az árvacsalánféléket, hogy csak a leggyakoribbakat említsük. A Stomp Super
a már kikelt és négylevelesnél fejlettebb, valamint a mélyen gyökerező, illetve évelő gyomokat nem pusztítja el.
Javasolt technológia
A Stomp Super javasolt dózisa homokos, laza talaj esetén 3,0 l/ha, kötött, agyagos talajon 4,0 l/ha. Hatására az érzékeny gyomfajok nem kelnek ki, míg a permetezés előtt már kikelt, fejlődésük kezdetén lévő gyomok növekedése leáll, hervadás figyelhető meg. A gyomok fejlettségétől függően a pusztulás 3-10 nap alatt következik be. A szert a hagyma vetése után, kelése előtt kell kijuttatni. A hagyma a Stomp Supert csírázása közben is elviseli, így a szokásos 2,5–3 cm-es vetésmélység elegendő számára. Amennyiben a vetőmag ennél sekélyebb talajrétegbe kerül, a kikelő növénykék kicsik maradnak, megsárgulnak, majd rövidesen elpusztulnak. A Stomp Supert apró morzsás, jól elmunkált talajra kell egyenletesen kipermetezni. A permetlé mennyisége 200-300 l/ha. Fontos, hogy a területen ne legyenek
2-3 cm-nél nagyobb rögök, amelyek a permetlé egyenletes bemosódását megakadályozzák. Az elvárt gyomirtó hatás kialakulásához 15-20 mm csapadék vagy ennek megfelelő öntözés szükséges a kijuttatást követő két héten belül.
Keverhetőség
A kétszikűirtó hatás kiegészítése céljából a Stomp Super más, ebben az időszakban alkalmazható gyomirtó szerekkel keverhető.
Top