Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

INOVIS: Innováció és egészséges növény tetőtől talpig

Általános leírás
A BASF termékfejlesztésének legújabb eredménye az Inovis. Számos előnyös tulajdonsága közül a következők különösen figyelemre méltók:
  • Innovatív, „ragad és marad” formuláció;
  • három különböző hatóanyagcsoportba tartozó hatóanyag;
  • különleges hatékonyság és hatásmód lisztharmat ellen;
  • korai lisztharmatkezelés esetén gyomirtó szerekkel együtt tankmixben kijuttatható;
  • nagyon hosszú hatástartammal rendelkezik;
  • az Inovis-kezelést követően második lépésként az Opera New rugalmasan időzíthető, ami egészséges állományt eredményez kora tavasztól a betakarításig.
Az Inovis a Tango Star továbbfejlesztésének eredménye. A Tango Starban levő két ismert hatóanyag,az epoxikonazol és a fenpropimorf mellett az Inovis egy harmadik hatóanyagot is tartalmaz. Ez a metrafenon, amely egyedülálló lisztharmatölő hatással rendelkezik. Az Inovishatóanyag-összetétele 75 g/l metrafenon, 62,5 g/l epoxikonazol és 200 g/l fenpropimorf.
„Ragad és marad” formuláció
A metrafenon és az új fejlesztésű formuláció különleges tulajdonságokkal ruházza föl a készítményt,a Tango Starhoz képest javítja hatékonyságát.Az Inovisból készített permetlé cseppjei erősen hozzáragadnak a növény felületéhez, nem ve-rődnek vissza a viaszos felszínről.Ennek magyarázata,hogy az Inovis vizes oldatában a molekulákat összekötő másodlagos kötések erősebbek. Ha egy vízcsepp szilárd felületnek ütközik, több darabra, apróbb cseppekre hullik szét. Az ütközés helyén a vízcsepp öt százaléka marad csak. Az Inovis vizes oldatának permetcseppjeit a formuláció egyben tartja,vagyis a permetlé és a hatóanyag java része a növényen marad.

A formuláció azonban nemcsak a tapadást segíti, hanem gyorsan el is teríti a levélen a növényvédőszer-oldatot. A cseppek érintkezési szöge csökken, a növényfelületen egyenletesen vékony permetlébevonat képződik, és a párolgási felület megnövekedése következtében gyorsul a száradás. Ahhoz lehetne hasonlítani ezt a jelenséget, mintha a lekaszált legelőn a füvet összekupacolva vagy szétterítve szárítanánk.

A gyors száradás következtében a permetezés után öt perccel érkező eső sem mos le annyi hatóanyagot, mint a hagyományos gabonafungicidek esetében. Szintén az új formuláció előnye, hogy javulnak a készítmény keverési tulajdonságai. Ez különösen a lisztharmat elleni korai védekezésnél jelent előnyt, amikor a készítményt a gyomirtó szerekkel egy menetben lehet kijuttatni.

Az innovatív formuláció végső soron segíti a hatóanyagok hatáskifejtését, így az Inovis erősebb,biztosabb hatású a kórokozókkal szemben.
Kiemelkedő védelem lisztharmat ellen is
A növényre kijuttatott metrafenon kétféleképpen fejti ki hatását: egyrészta növény szöveteib eszívódva,másrészt gőzfázisban. Miután a metrafenont a növényfelületre juttattuk,egy kisebb részét, ami elegendő a lisztharmat biztonságos elhárításához, a levelek gyorsan fölveszik bőrszövetükön keresztül.A hatóanyag a szövetekben akropetális irányban szállítódik a levelekcsúcsa és széle felé. A hatóanyag egy másik része a kezelt növényfelület körül gázburkot képez, éshosszú időn keresztül folyamatos védelmet biztosít.
Technológiai ajánlatunk az Inovis használatára őszi búzában egyszeri védekezés esetén
Ha egyszeri védekezésben gondolkodunk, az Inovist – ugyanúgy mint a Tango Start – a kalászolás kezdetén (BBCH 51–55) célszerű alkalmazni. Egyszeri védekezésnél ugyanis nem a lisztharmat, hanem a rozsda- és foltbetegségek elhárítását kell elsődlegesnek tekinteni,hiszen ez utóbbiak a lisztharmatnál lényegesen nagyobb kárt okozhatnak. Az Inovis a zászlóslevelet és a kalászt ilyenkor is kimagasló hatékonysággal védi a lisztharmattól. A készítmény javasolt adagja egyszeri védekezés esetén 1,4 l/ha.
A búzalisztharmat ellen a bokrosodáskor, szárba szökkenés elején végzett védekezés a leghatékonyabb
Mivel a lisztharmat már a kitavaszodás idején hevesen támad, kártételének maradéktalan elhárításához jóval korábbi kémiai beavatkozás szükséges, mint a rozsdák vagy a levélfoltosságok esetében. Ez annyit jelent, hogy már a bokrosodás végén (BBCH 30) vagy egykét szárcsomós állapotnál (BBCH 31–32) védekezni kell. A hagyományos hatóanyagokkal (azolok, strobilurinok, morfolinok, benzimidazolok) és ezek kombinációival azonban az efféle korai föllépésnek nincs értelme, mert lisztharmat elleni hatékonyságuk nem jobb, mint a zászlós levél megjelenése, kiterülése körüli alkalmazáskor.

Az azolon és a morfolinon kívül metrafenont is tartalmazó Inovis viszont pont ezeknél a korai (bokrosodás végi, szárba szökkenés eleji) védekezéseknél a leghatékonyabb. Alkalmazása a strobilurinok és a triazolok kombinációinál is lényegesen eredményesebb.

Az egyszeri korai védekezés azonban önmagában nem elegendő, hiszen a kalászolást követő időszakig, amikor a rozsdák és a foltbetegségek kórokozói egyre erősebben fertőznek, nem tart ki a védőhatás. Ha tehát az Inovisszal bokrosodáskor, szárba szökkenés elején védekezünk, mindenképpen szükség van egy ezt követő, második beavatkozásra is. E célra legelőnyösebb az Opera New, amely a rozsda- és foltbetegségek ellen kimagaslóan hatékony, megelőző jelleggel is, és akkor is, ha megkésett, gyógyító védekezésre van szükség.
Technológiai ajánlatunk az Inovis használatára őszi búzában kétszeri védekezés esetén
Kétszeri védekezés estén az Inovist használjuk először, a bokrosodás végétől (BBCH 30)a zászlós levél megjelenéséig (BBCH 37) terjedő időszakban, az Opera New-t pedig másodszor,a kalászolás kezdetétől (BBCH 51) a virágzás végéig (BBCH 69) tartó periódusban. Az Inovis ajánlott dózisa a kétszeri védekezés első lépéseként 1,0 l/ha.

Ha számítani kell a lisztharmat föllépésére, az Inovist a gyomirtás időszakában, vagyis a bokrosodás végétől két szárcsomós állapotig (BBCH 30–32) ajánlott alkalmazni. A készítmény ilyenkor a gyomirtó szerekkel, a Cycocel 460-nal és a Yara VitaTM Gramitrel®3 lombtrágyával egy menetben juttatható ki. (A keverési próba elvégzése előzetesen mindenképpen történjen meg!) A Yara VitaTM Coptracot®3 a zászlós levél megjelenésekor a legcélszerűbb kijuttatni– ha lisztharmat elleni kezelés történt, akkor külön menetben.

Ahol nincs lisztharmatveszély, ott az Inovis-kezelést a két szárcsomós állapottól a zászlóslevél megjelenésig terjedő periódusra (BBCH 32–37) időzítsük. A Yara VitaTM Gramitrel®3 lombtrágyát ilyenkor a gyomirtással egy menetben juttassuk ki! Második lombtrágyás kezelésként a Yara VitaTM Coptracot®3 ajánljuk az Inovisszal egy menetben.
Top