Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Termésmaximalizálás és DON -szint csökkentés Osiris-szel

 
Általános leírás
A termésveszteséget nagyrészt a levélbetegségek okozzák, a mikotoxinokat pedig a fuzáriumgombák termelik. Egyszeri védekezés esetén a levélbetegségek elhárításának kalászolás kezdetén (BBCH 51), a DON-tartalom minimalizálásának pedig teljes virágzásban (BBCH 65) van az optimális időpontja.

Mivel ez a két időpont nem esik egybe, hanem köztük 14-16 nap telik el, a termésnek
a levélbetegségek maradéktalan elhárításából adódó maximalizálását és a DON minimalizálását nem lehet egyetlen védekezéssel megoldani. Ha mindkét szempontot fontosnak tartjuk, azaz úgy szeretnénk elérni a lehető legnagyobb termést, hogy közben a DON-tartalom a lehető legkisebb legyen, legalább két alkalommal kell védekeznünk. Köztes megoldást, például virágzás kezdeti védekezést nem érdemes választani, mert akkor egyik elvárás sem teljesül.
Technológiai javaslataink
Ha elsődleges célunk a gazdaságos termésmentés, vagyis az egy védekezéssel elérhető maximális védettség a levélbetegségekkel szemben, akkor a Tango Start juttassuk ki 1,0 l/ha-os adagban a kalászolás elején (BBCH 51–55), ahogyan azt korábban már bemutattuk. E védekezéssel a fuzáriumos kalász- és szemfertőzöttség jelentősen mérsékelhető, ám a DON-szint – az optimális időpontnál jóval korábbi kijuttatás miatt – nem csökken számottevően.

Ha a levélbetegségek ellen és a DON-szint csökkentésében is maximális hatékonyságot szeretnénk elérni, kétszeri védekezésre van szükség. Első lépésben a Tango Start juttassuk ki 0,8–1,0 l/ha-os adagban a zászlós levél kiterülése (BBCH 39) és kalászolás kezdete között (BBCH51) a betegségdinamikától függően, majd második lépésben az Osirist (2,0 l/ha) a teljes virágzásban (BBCH 65–[69]).
A gyakorlatban is bizonyított
A 2011-es évben üzemi körülmények között is kiállta a próbát technológiai javaslatunk. A Dombegyházi Agrár Zrt. Kísérletében a Tango Star + Osiris páros kiemelkedő termésnövelő hatását figyelhetjük meg. Ebben az esetben, mivel jelentős fuzárium fertőzés nem volt a területen, a két gombaölőszer levébetegségek elleni hatékonysága és élettani hatása tudott kibontakozni a terméseredményben.
DON -szint le, termésátlag föl!
A versenytárs technológiákkal összehasonlításban is megállja a helyét a BASF technológiai ajánlása. 2011-es kétsopronyi kísérletünkből learatott termésben ugyan nem okozott minőségi problémát a fuzárium fertőzés, a kezeletlen kontoll DON-szintje sem érte el a határértéket, de azért a kezelések közötti különbségek így is megmutatkoznak. Ebben a kísérletben több technológiának is hasonló hatása volt a mikotoxin képződés ellen, de erősebb fertőzési nyomás, vagy egy 2010-es évihez hasonló, emlékezetes járvány komolyabb próba elé állította volna a gombaölőszereket. A BASF technológia mégis kiemelkedik a többi közül, hiszen a mikotoxin csökkentő, szinte maximális hatás mellett a legnagyobb terméstöbbletet lehetett elérni vele.
Top