Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Osiris: Minőségjavítás A DON -szint csökkentése által

A kalászfuzáriózis

A kalászfuzáriózis hazánkban az őszi búza gyakori betegsége. Bár kártételi jelentősége eltörpül a fontosabb lombbetegségek (rozsdák, levélfoltosságok) károsítása mellett, a kórokozó által termelt, emberre és állatra veszélyes mikotoxinok miatt mégis oda kell rá figyelnünk. A Fusarium-gombák által termelt legismertebb toxin a deoxinivalenol (DON). A betakarított terményben jelenlevő DON már nagyon alacsony koncentrációban mérgező lehet a melegvérűekre. Erre utal az Európai Bizottság 856/2005/EK rendeletében megállapított alacsony határérték (földolgozatlan gabonafélékben 1,25 mg/kg, durumbúzában 1,75 mg/kg DON-tartalom) is.

 
A kalászfuzáriózis okozta kár mérőszámai
A betegség károsítását többféleképpen kifejezhetjük. Már kint a búzatáblán fölmérhetjük, hogy száz kalász közül mennyi a fertőzött, vagy hogy a teljes kalászfelületnek hány százaléka beteg. Aratás után szemügyre véve a termést, a beteg (kifehéredett, rózsaszín vagy lilás színezetű) szemek arányát is fölbecsülhetjük. Laboratóriumban pedig megvizsgáltathatjuk a termény DON-tartalmát.

E mutatók, vagyis a kalászfertőzöttség, a szemfertőzöttség és a DON-tartalom között
azonban nincs mindig szoros kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy a búzatáblán súlyosnak ítélt kalászfertőzöttség vagy a kombájntiszta minta erősnek tűnő szemfertőzöttsége még egyáltalán nem biztos, hogy magas DON-tartalmat is jelent. De ennek az ellenkezője is előadódhat: csekély kalász- vagy szemfertőzöttség mellett magas lehet a DON-tartalom.
Fajtafogékonyság, elővetemény-hatás és időjárási feltételek
Mivel a kalászok fuzáriózissal szembeni fogékonysága virágzáskor a legnagyobb, a lassabban elvirágzó fajták súlyosabban megbetegedhetnek, ha a fertőzésveszély hosszú időn át fönnáll. Ha a veszély csak rövid ideig tart, azok a fajták fertőződnek erősebben, amelyeknek a virágzása a kritikus csapadékos időszakra esik.

Az elővetemények tekintetében a kukorica jelenti a legnagyobb kockázatot, különösen akkor, ha a növényi maradványokat a búza vetése előtt nem forgatják le a talajba. A kukorica után vetett búza termésének DON-tartalma két-háromszor magasabb lehet, mint más elővetemények esetében.

Mint minden növényi betegség, a kalászfuzáriózis föllépésében is döntő szerepe van az időjárásnak. Annál súlyosabb fertőzésre lehet számítani, minél csapadékosabb az idő a búza kalászolása és tejesérése közti időszakban. Egész országra kiterjedő járványok ritkán törnek ki, de egy-egy országrészben, kisebb területen bármikor fölütheti fejét a betegség.
Osiris
Az Osiris mindkét hatóanyaga, a metkonazol és az epoxikonazol is a legerősebb fuzáriózis elleni hatóanyagok közé tartozik, együttesen pedig kiugróan hatékony párost alkotnak.

Az Osiris a kipermetezés után összefüggő filmréteget képez, lakkszerűen bevonja a növény felületét. Kombinálni más nedvesítő- vagy tapadásfokozó szerekkel teljesen fölösleges, hatékonysága ezzel biztosan nem javul. A különleges formulációnak köszönhetően az Osiris szisztemikus hatóanyagai gyorsan áthatolnak a pelyván, és a magkezdeményeket is védik. A levelekben egyenletesen eloszlanak, s olyan részekre is eljutnak, amelyeket a permetlé nem ért el.

A dózis megválasztása

Az Osiris már 2,0 l/ha-os adagban kimagasló hatékonysággal csökkenti a DON-szintet. Kritikus helyzetben, mikor a DON-tartalom minimalizálása a cél, magasabb adag (2,5-3,0 l/ha) alkalmazása is megengedett. Ezzel akár 90 százalékos hatékonyság is elérhető természetes körülmények között.
A teljes virágzásban végzett védekezéssel minimalizálható a DON
A DON csökkentése szempontjából a kalászolás előtt végzett kezelés hatástalan. Ahogy a kalász kezd kibújni (BBCH 51), úgy lesz a védekezés egyre eredményesebb. Teljes virágzásban (BBCH 65) éri el a hatékonyság a maximumot, majd a virágzás vége (BBCH 69) felé fokozatosan, a virágzás után pedig rohamosan csökken.
A beavatkozás optimális időpontja tehát a teljes virágzásban van. Ezt kell megcéloznunk, ami a gyakorlatban nem könnyű, hiszen mindössze néhány napról van szó.
Levélbetegségek ellen is hatékonyabb más azolkombinációknál
Az Osiris valamennyi fontos levélbetegség (rozsdák és foltbetegségek) ellen is sikeresen használható. Hatékonysága és hatástartama meghaladja a hasonló, két-három hatóanyagból álló azolkombinációkét, használatával nő a zöldfelület és végeredményben a termés is. Járványhelyzetekben az Osirisszel kezelt búza a más azolkombinációkkal elérhetőnél szignifikánsan több termést ad.
A termés maximalizálása és a DON minimalizálása egy védekezéssel nem oldható meg
A termésveszteséget nagyrészt a levélbetegségek okozzák, a mikotoxinokat pedig
a Fusarium-gombák termelik. Egyszeri védekezés esetén a levélbetegségek elhárításának kalászolás kezdetén (BBCH 51), a DON-tartalom minimalizálásának pedig teljes virágzásban van az optimális időpontja. Mivel ez a két időpont nem esik egybe, hanem köztük 14-16 nap telik el, a termésnek a levélbetegségek maradéktalan elhárításából adódó maximalizálását és a DON minimalizálását nem lehet egyetlen védekezéssel megoldani. Ha mindkét szempontot fontosnak tartjuk, azaz úgy szeretnénk elérni a lehető legnagyobb termést, hogy közben a DON-tartalom a lehető legkisebb legyen, legalább két alkalommal kell védekeznünk.
Köztes megoldást, például virágzás kezdeti védekezést nem érdemes választani,
mert akkor egyik elvárás sem teljesül.

Mivel a növényállományt a tenyészidőszak során általában többféle levélbetegség kórokozója is fertőzi, és e kórokozók fölszaporodási időszaka nem esik egybe, az összes betegséget tökéletesen elhárítani, vagyis a termést abszolút értelemben is maximalizálni egyetlen védekezéssel nem lehet. Ehhez ugyancsak kétszeri védekezésre van szükség.
 
Technológiai javaslataink
 
a) Átlagos termesztési szinten
Ha elsődleges célunk a gazdaságos termésmentés, vagyis az egy védekezéssel elérhető maximális védettség a levélbetegségekkel szemben, akkor a Tango Start juttassuk ki 1,0 l/ha-os adagban a kalászolás elején (BBCH 51–55). E védekezéssel a fuzáriumos kalász- és szemfertőzöttség jelentősen mérsékelhető, ám a DON-szint – az optimális időpontnál jóval korábbi kijuttatás miatt – nem csökken számottevően.

Ha a DON-szint minimalizálása az elsődleges célunk, akkor az Osirist használjuk
2,0 l/ha-os adagban a teljes virágzás idején (BBCH 65–[69]). A levélbetegségek elleni hatékonyság – az optimálisnál későbbi időpont miatt – már nem lesz teljes, de a termés nagy részét még így is megmenthetjük.

Ha a levélbetegségek ellen és a DON-szint csökkentésében is maximális hatékonyságot szeretnénk elérni, kétszeri védekezésre van szükség. Első lépésben a Tango Start juttassuk ki 0,8 - 1,0 l/ha-os adagban a zászlós levél kiterülése (BBCH 39) és kalászolás kezdete között (BBCH51) a betegségdinamikától függően, majd második lépésben az Osirist (2,0 l/ha) a teljes virágzásban (BBCH 65–[69]).
b) Intenzív termesztési szinten
Ha a maximális termést célozzuk meg, mindenképpen kétszeri védekezésre és ennek
második lépéseként az Opera New használatára van szükség. Az Opera New-nak – túl a levélbetegségek elleni egyedülálló hatásán – élettani hatása is van.

A védekezés első lépése az egy szárcsomós állapot (BBCH 31) és a zászlós levél megjelenése (BBCH 37) között az Inovis kijuttatása legyen 1,0 l/ha-os adagban. Az Inovis a korai levélbetegségek, különösképpen a lisztharmat elhárításában jeleskedik. Második lépésként a kalászolás kezdete és a virágzás vége közti időszakban (BBCH 51–69) Opera New-t permetezzünk ki, 1,5 l/ha-os adagban. Ha a DON-szint jelentős csökkentése is cél, az Opera New-kezelést a teljes virágzásban (BBCH 65) végezzük el.

A termés és levélbetegségek elleni védelem maximalizálását, egyben a DON-szint minimalizálását az a három lépésből álló csúcstechnológia szolgálja, amelynek első lépése az Inovis (1,0 l/ha) a szárba szökkenés (BBCH 31–37) idején, amit az Opera New (1,5 l/ha) követ a kalászolás elején (BBCH 51–55), végül pedig az Osiris (2,0 l/ha) a teljes virágzásban (BBCH 65–[69]).
Top