Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Hüvelyesek és lucerna gyomirtási technológia

A borsó gyomirtása
Korai vetése és gyors lombborítása miatt a zöldborsó azok közé a kultúrák közé tartozik,amelyeknél a gyomirtás viszonylag könnyű. A termesztés során általában egy állománykezelés elegendő a főbb gyomnövények ellen. A szárazborsó hosszabb ideig marad a táblán,a kultúrnövény lombvesztése után még 2-3 hétig újra gyomosodhat. Szárazborsó termesztése esetén indokolt tartós hatású talajherbicidet használni az alapkezelésben, amit állománykezeléssel tanácsos kiegészíteni.

A borsóval együtt kelnek a korábban csírázó egy- és kétszikű gyomnövények: a vadrepce,a repcsényretek, a libatopfélék, a keserűfűfélék, a vadzab stb. Ha a tábla nehezen irtható gyomnövényekkel fertőzött (szerbtövis, selyemmályva, parlagfű, csattanó maszlag, ebszőlő stb.), illetve a magról kelő egyszikű gyomok (kakaslábfű, muharfélék, vadköles stb.) is tömegesen kelnek, még későbbi kelés esetén is túlnőhetik a borsót. Ilyen esetben a jó termés ésa zavartalan betakarítás érdekében feltétlenül alapkezelést kell végezni. Preemergens gyomirtásra a Stomp Super® 4,0–5,0 l/ha adagját javasoljuk, amely a borsó korai vetéseután a talaj felszínére kijuttatva 5-6 hétig fejti ki hatását. A magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények legnagyobb része így kiiktatható. A szer szelektivitása kiváló.

Az állománykezelések teljes gyomspektrumra érvényes gyomirtást biztosítanak. Alkalmazásuk elsősorban a vetőmag-előállításban, illetve a szárazborsó-termesztésben indokolt. A keresztes virágú gyomok megjelenése esetén a Stomp Super preemergens kijuttatását követően az állománykezelést Basagran® 480 SL használatával javasoljuk. A posztban alkalmazott Basagrannak utóvetemény-hatása nincs, a vetésforgóba cukorrépa, napraforgó, repce problémamentesen kerülhet.


A környezeti felelősség jegyében a BASF önkéntesen maximum 1000 g/ha hatóanyag-menynyiségben
korlátozza a bentazon felhasználását, ennek megfelelően a Basagran 480 SL borsóban engedélyezett dózisa is 2,0 l/ha hektáronként. Hatáskiegészítés és megerősítés céljából kombinálható a borsóban engedélyezett más hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szerekkel, keverési próba után, az azok engedélyokiratában előírtaknak megfelelően.

FIGYELEM!

 • Ha a borsó kissé fejlettebb az optimálisnál, esetleg virágbimbók is megjelentek, csak Basagran használható. Önmagában alkalmazva nem veszélyezteti a virágokat.
 • Egyszikű gyomok megjelenése esetén szelektív egyszikűirtó készítményekkel lehet védekezni, de csak a Basagran-kezelés után 4-6 nappal.
 • A gyomok száradása a gyors kontakt hatás miatt napfényes időben már 24-48 óra után megindul – a sárgulás már néhány napfényes óra után is jelentkezik –, míg hűvös, csapadékos, borult idôben is leáll a gyomok fejlődése, de a sárgulásig több időnek kell eltelnie.
 • Hormonhatású szerrel együtt a bentazon gyorsabb és tartósabb hatású, mint önmagában kijuttatva, de fontos, hogy a borsó fajtája és fejlettsége elviselje a kezelést. Ezért csak ismert reakciójú borsófajtában alkalmazzuk a kezelést, amikor a levélzet viaszrétege ép.
 • Eső után a viaszréteg képződéséhez legalább 48-72 óra száraz időre van szükség!

Gyakorlati tapasztalat, hogy a Basagran 480 SL alkalmazásakor a borsó összevirágzik. Ez jelentős előnyökkel jár, különösen a zöldborsótermesztésben (egyszerre történő érésés betakarítás).
A szárazbab és zöldbab gyomirtása
Az eredményes babtermesztés egyik titka a termőhely kiválasztása. A bab gyomirtása nehezen megoldható feladat, így a tábla kiválasztásakor a következő szempontokat tanácsos figyelembe venni:
 • Ne legyenek a táblán nehezen irtható gyomnövények.
 • Ne fertőzze a táblát évelő egy- és kétszikű gyom.
 • Ne legyen tőhiányt okozó rágcsálófertőzés.
 • Jó vízgazdálkodás mellett a tábla öntözhető legyen.
 • A talaj állapota legyen kiváló, ami segíti a növény gyors kelését és növekedését.
 • Ne legyen a táblán gabona-, napraforgó- vagy repceárvakelés.

Az eredményes babtermesztés alapját vetés előtti alapkezeléssel lehet megteremteni. Ezt követően preemergensen alkalmazhatók a kétszikű gyomok elleni szerek. Az alapkezelés ellenére biztosan kikelő keresztesvirágúak (vadrepce), fészkesvirágúak (csorbóka, székfűfélék)és a varjúmák ellen állományban lehet védekezni a bab első összetett levélpáros korában.
A Basagran felhasználása
Csapadékos időjárás esetén a Basagran 480 SL-nél eső után 2-3 nappal lehet permetezni, 22 °C alatti hőmérsékleten, lehetőleg a késő délutáni, esti órákban. A permetlémennyiség 200-300 l/ha legyen, finomporlasztással. A gyomok ne legyenek négylevelesnél fejlettebbek. A varjúmák csak szikleveles, illetve egyleveles korában irtható. A permetezést a bab első összetett leveles fejlettségénél javasoljuk.
 • Nedvesítőszert hozzáadni tilos!
 • Szelektív egyszikûirtó szerrel lehetôleg ne keverjük, azt a Basagran után 4-6 nappal lehet kijuttatni.
 • Az évelő kétszikű gyomok leveleit a kezelés csak leperzseli.
 • Kerülni kell az eső utáni és a tűző napsütésben történő permetezést.
A lucerna gyomirtása
Telepítéskor

Az új telepítésű lucerna kezdeti gyomirtása határozza meg több évre a lucerna állomány hozamát, élettartamát és a későbbi gyomirtás költségeit. A korán elgyomosodott lucernából soha nem lehet tiszta, jó termőképességű állományt nevelni. A vetéshez kiváló talajminőséget kell biztosítani, hogy a sekélyen elvetett, apró magvú növényzet gyors keléssel indulhasson. A lucerna csírázása 2-3 hétig tart. Ezalatt nagyon érzékeny minden gyomirtó szerrel szemben, de ha elérte a négy lombleveles állapotot, akkor már permetezhető Pulsar® 40 SL-lel.A Pulsar 40 SL mind az egy-, mind a kétszikű gyomokat, továbbá az évelőket is jól irtja.

 • Pulsar 40 SL dózisa 1,0 l/ha
 • A kijuttatás időpontja: a lucerna nyugalmi állapotában, illetve új telepítésnél a kultúrnövény négyleveles állapotában
 • Felhasználása egészséges lucernaállományban, 25 °C alatti hőmérsékleten, 200-300 l/ha vízmennyiséggel történjen.

Álló lucernában

Az első nyugalmi időszakán átesett lucernát már „álló lucernának” nevezzük. Ezt követően talajbolygatás hiányában a gyomok zavartalanul kelhetnek, illetve minden behurcolt gyomnövény megtelepedve szaporodhat. A gyomok irtására a rendszeres kaszálás nem mindig elegendő. Különösen az áttelelő egyéves és évelő gyomok tudnak igen jelentősen felszaporodni (pl. pásztortáska, árvacsalánok,veronikafélék, ragadós galaj, mezei árvácska,vadmurok,pongyolapitypang stb.). A gyomok felszaporodása miatt a kora tavaszi kihajtáshiányos lehet, illetve az első növedék értéktelen, esetleg mérgező gyomokkal teli szénát vagy takarmányt ad. A tábla egy- és kétszikű gyomnövényei, illetve az évelők ellen kiválóan alkalmazható a Pulsar 40 SL.

 • Pulsar 40 SL dózisa 1,0 l/ha
 • A kijuttatás időpontja: a lucerna nyugalmi állapotában, fakadás előtt
 • A Pulsar 40 SL kijuttatását fagymentes februári időben javasoljuk, amikor a tél folyamán kikelt gyomok már zöldellnek, a lucerna pedig még nyugalmi állapotban van.
 • A permetezést akár fagyott talajra is el lehet végezni.
Védekezés a kis és nagy aranka ellen
Az álló kultúrák legveszedelmesebb gyomnövényei közé tartoznak az élősködő arankafajok. Vetőmaggal is terjednek, de magvaik több évtizedig megőrzik csíraképességüket nyugalmi állapotban maradva, mígnem gazdanövényük megjelenik a területen.

A herefojtó vagy kis aranka egyik alfaja, az igazi herefojtó aranka csak hereféléken és lucernán élősködik, a nagy aranka azonban szinte minden lágyszárú növényen előfordulhat. Az arankafélék megjelenése a pillangósokban karantén károsító volta miatt a vetőmagtermesztésből kizáró tényező, de takarmányozásra termesztett növényben is káros, mert nemcsak a termés mennyiségét csökkenti jelentősen, de az aranka mérgező növény is. A lucerna egyévesnél idősebb állapotában már kezelhető aranka ellen
Stomp Superrel, kaszálás után, az újrasarjadás előtt.
 • Stomp Super dózisa 8,0-10,0 l/ha.
 • A Stomp Supert kaszálás után, az újrasarjadás előtt kell kijuttatni.
 • A védekezést a lucernatábla teljes felületén vagy az arankás foltokban kell elvégezni. A kora tavaszi kezelés előtt ajánlatos a területet permetezés előtt könnyű boronával megjáratni, hogy az elszáradt növényi maradványokat eltüntessük: a permetlevet ne fogja fel a lucerna és a gyom maradványa.
 • A permetezést az arankafoltokon áztatásszerűen kell végezni.
 • A Stomp Super komplex gyomirtást nyújt a magról kelő gyomok ellen, ha a terület még nem gyomosodott el.
A Liquibor ®2 alkalmazása a lucerna magfogásában
A lucerna magfogása során kiemelkedő hatású a Liquibor®2 bórlombtrágya. A magfogást megelőzően végzett kaszálás után a Liquibor®2-t 5,0 l/ha mennyiségben célszerű kijuttatni, úgy, hogy töménysége a permetlében ne haladja meg a 8%-ot. A kezelést követően a szer nagyon gyorsan felszívódik a növénybe. Hatását a virágpor csírázása során fejti ki: a csírázó pollen erőteljesebb és hosszabb pollentömlőt fejleszt. A Liquibor®2-ral végzett
kezelés hatására a magfogás eredményessége szinte garantált. A Liquibor®2-ral kezelt területen akár 50-70%-kal több magot takaríthatnak be.
 • A Liquibor ®2 dózisa 5,0 l/ha.
 • A Liquibor ®2-t kaszálás után, a magfogást megelőzően kell kijuttatni.
Top