Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Szőlő gombabetegségek elleni védekezés

Általános leírás
A Collis® SC két hatóanyag, az egyedi hatásmechanizmusú boscalid és a strobilurinok közé tartozó krezoxim-metil keveréke. Előbbiből 200 grammot,utóbbiból 100 grammot tartalmaz literenként. Ajánlott dózisa 0,4 l/ha. 2010-ig a boscalid csak a botritisz ellen ajánlott Cantus®-ban volt elérhető a szőlőtermesztők számára, a 2010-es évtől viszont a Collis SC-ben is érvényesülnek lisztharmat elleni előnyei. A két hatóanyag szinergizmusa révén a Collis SC fürtlisztharmat elleni hatékonysága kimagasló,messze meghaladja a más strobilurint tartalmazó kombinációkét. Védőhatással rendelkezik a botritisz ellenében, sőt a peronoszpóra ellen is van némi mellékhatása.

Kiváló lisztharmat elleni hatékonyságának köszönhetően a Collis SC az egyik leggyakrabban
használt gombaölő szer Európa legnagyobb szőlőtermesztő országaiban. A Collis SC nemcsak a fürtfertőzés elhárításában jeleskedik, a lombozatot is hosszú időn át védi a lisztharmattól. Alkalmazásakor a lisztharmatgombának kevesebb áttelelő termőteste (kazmotéciuma) képződik, így a következő évi fertőzés veszélye csökken.

A Vivando® új lehetőséget ad a szőlőtermesztőknek a rettegett gombabetegség, a lisztharmat féken tartására. Erről a készítmény újonnan kifejlesztett hatóanyaga, a metrafenon (500 g/l) gondoskodik. A metrafenon a benzofenonok csoportjába tartozik, ahol jelenleg az egyetlen hatóanyag, egyedi hatásmechanizmussal. Hatékonyságát a más hatóanyagcsoportokkal szembeni érzékenységváltozásnem befolyásolja. A kijuttatott metrafenon kétféleképpen fejti ki hatását: egyrészt a növény szöveteibe szívódva, másrészt gőzfázisban.A gázburok a kijuttatás után azonnal kialakul, és 10-14 napig folyamatos védelmet biztosít.

A növényfelületre permetezett metrafenon egy órán belül teljesen esőállóvá válik, nagymennyiségű csapadék sem rontja hatékonyságát. A Vivando formulációja szuszpenziókoncentrátum(SC), ajánlott dózisa 0,2 liter hektáronként (nagy fertőzési nyomás esetén 0,25 liter).


A Vivando nagy biztonsággal védi meg a szőlőt a lisztharmattól. Minden fejlettségi állapotnál hatékony, fürtön és levélen egyaránt. Megelőző alkalmazás esetén a növények teljes biztonságban vannak a lisztharmatfertőzéstől, mivel a Vivando meggátolja a gomba behatolását.


A magyarországi kísérletek is egybehangzóan igazolják, hogy a Vivando a szőlőlisztharmat elleni hagyományos gombaölő szereknél hatékonyabb. 10-12 naponkénti használata nagy fertőzési nyomás mellett is biztonságos.

A Vivando a lisztharmatgomba micéliumának növekedését és a spóraképződést is gátolja, így jelentős gyógyító hatással rendelkezik. A gyógyító alkalmazást mégis kerülni kell, mert azzal nagy szelekciós nyomásnak tesszük ki a gombapopulációt.

Az Acrobat MZ WG® és a Forum® R kombinált hatóanyagú peronoszpóraölő készítmények. Szisztemikus hatóanyaguk, a dimetomorf mellett mankocebet (Acrobat MZ WG), illetve rézoxikloridot (Forum R) tartalmaznak. A dimetomorf (DMM) fahéjsavszármazék,amely a sejtfalképződést gátolva a peronoszpórafélék elhalását okozza. A szőlőlombozatára kerülve jó megelőző és gyógyítóhatást fejt ki, és kiválóan gátolja a spóracsírázást. Két órán belül teljesen fölszívódik, s ezt követően hosszú ideig tartó védelmet biztosít:a csapadék már nem rontja hatását. A rajzóspórák képződésének kivételével a dimetomorf a peronoszpóragomba életciklusának valamennyi szakaszában hat. A növénybe szívódó hatóanyag a tápanyagárammal terjed, így a permetezés után képződő új növedéket is védi.

A Copac Flow egy modern, réz-hidroxid hatóanyagú készítmény. Könnyen kezelhető, alacsony elemiréztartalma pedig lehetővé teszi, hogy alacsony
környezeti rézterhelés mellett használjuk. A korszerű
formuláció nem perzsel, és jó fedettség mellett rövid időn belüli nagyfokú esőállóságot biztosít.


A BASF a 2011-es évtől megújult formában, Scala® márkanéven hozza piacra a pirimetanilt. A Scala a pirimetanil hatóanyag már ismert előnyeit kínálja a termelőknek. Kontakt, fölszívódó és gőzhatasú. Preventíven és kuratívan is védi a szőlőt a szürkerothadástól. Hatékonysága független a hőmérséklettől, 12 °C alatt is hatékony.

Esőállósága kiváló, kijuttatás után egy órával hatékonyságát már 20 mm csapadék semcsökkenti jelentősen. Gátolja a lakkázenzim termelődését.

A megnövelt hatóanyag-koncentrációjú formuláció literenként 400 g pirimetanilt tartalmaz. A megújult formulációnak köszönhetően csökken a szükséges növényvédő szer mennyisége, könnyebb a szállítás és raktározás, kevesebb a szennyezett csomagolóanyag.

A szürkerothadást okozó gomba (Botrytis cinerea) egy lakkáz nevű enzimet termel, amely már kis mennyiségben is rontja a bor minőségét. A Scala elpusztítja a gombát vagy – kialakult fertőzés esetén – annak lakkáztermelését akadályozza meg, így a bort akkor is védi a lakkáz nemkívánatos hatásaitól, ha a fertőzés már megtörtént. A Scalával történt kezelésnek
köszönhetően a bor megtartja fajtára jellemző aromáját és színét. A Scalát 1,75 l/ha-os adagban, a zsendülés időszakában ajánljuk kijuttatni.
Világújdonság a peronoszpórafertőzés elhárítására
Az Enervin kombinált hatóanyagú készítmény.
Egyik hatóanyaga az új fejlesztésű, új kémiai és
hatásmechanizmus-csoportba tartozó, nagy hatékonyságú Initium, amelyet a BASF kifejezetten
a peronoszpórafélék ellen fejlesztett ki. Preventív módon alkalmazva hatékonysága mind a bogyókon, mind a leveleken kiemelkedő. Nemcsak a hatóanyag, de hatásmódja, az ún. vaxdinamikus hatásmód is új. Az Initium® ugyanis a permetezés után rövid időn belül beépül a viaszrétegbe, a viaszréteg felszíne alá, így a kipermetezés után egy órával már 15 mm eső sem tudja lemosni a növény felszínéről. A viaszréteg felszíne alá való beépülés nagyfokú esőállóságot és hosszú hatástartamot biztosít a hatóanyagnak.

A viaszrétegbe beépült Initium nedvesség hatására újra eloszlik a viaszrétegben, így az új növedékeket
is befedi és védi a peronoszpóra ellen. Az Initium a citokrómok ubikinon-reduktáz rendszerében az eddig ismert hatóanyagoktól eltérő módon, gátolja a gombák légzését.

Az Enervin másik hatóanyaga a kontakt, több hatáshelyű metiram. A két hatóanyag több ponton is meggátolja a peronoszpóra megtelepedését és fertőzését. Az Initium és a metiram kombinációja
nagy biztonsággal védi meg az Ön szőlőjét a fertőzéstől.

Nemzetközi és magyarországi kísérleteink is bizonyították az Enervin hatékonyságát: új gombaölő
szerünk még a 2010-es extrém szezonban is biztos védelmet nyújtott a peronoszpóra ellen.
A BASF megújult, továbbfejlesztett technológiája
2012-es technológiánk gerincét a lisztharmat ellen a Collis SC és a Vivando, a peronoszpóra ellen pedig az Enervin és a dimetomorf-tartalmú készítmények (Acrobat MZ WG és Forum R) adják.

A Collis SC a BASF 2010-ben szőlőlisztharmat és botritisz ellen bevezetett új készítménye, két hatóanyag, a boscalid és a krezoxim-metil kombinációja. A Collis SC 2011- től már kétszer szerepel a technológiában. Lisztharmat és botritisz elleni hatása mellett peronoszpóra elleni mellékhatással is rendelkezik. A két eltérő hatásmechanizmusú felszívódó hatóanyag egymás hatását felerősítve védi meg a szőlőt a lisztharmat ellen. A készítmény a bogyókat és a levelet is védi a fertőzéstől. A Collis SC virágzáskori alkalmazásával a fürtfertőzés szempontjából legkritikusabb időszakban nyújthatunk maximális védelmet a szőlőnek.

A Vivando egyedi hatásmechanizmusú, felszívódó és gőzhatású speciális készítményünk a lisztharmat ellen. Kiemelkedő a fürtfertőzés elleni hatékonysága, szisztémikus hatásmódja és gőzfázisban való újraeloszlása révén az új növekményeket is hatékonyan, nagy biztonsággal védhetjük meg az ültetvényt a lisztharmatfertőzésétől.

Az Enervin vadonatúj készítmény a peronoszpóra ellen. Új fejlesztésű hatóanyagának, az Initiumnak egyedi hatásmechanizmusa, vaxdinamikus hatásmódja és a peronoszpórafélék elleni kiemelkedő preventív hatásmechanizmusa biztosítja a szőlőültetvények védelmét a peronoszpórafertőzéstől.

A peronoszpóra elleni Acrobat MZ WG és Forum R a felszívódó hatású dimetomorf és
egy-egy kontakt hatóanyag (mankoceb, illetve réz) kombinációja.

A pirimetanilt a BASF 2011-ben megújult formulációban, Scala néven hozza forgalomba.
Az új formulációban a hatóanyag-koncentráció 400 g/l-re nőtt, ajánlott dózisa 1,75 l/ha. Az emelt hatóanyag-tartalomnak köszönhetően kevesebb növényvédő szert juttatunk ki az ültetvényekbe, és kevesebb szennyezett csomagolóanyagot kell megsemmisítenünk. A Scala esőállósága kiváló, egy órával a kijuttatás után már 20 mm csapadék sem csökkenti hatékonyságát.

Kísérleti eredményeink és gyakorlati tapasztalataink is azt mutatták, hogy a helyesen alkalmazott technológia mindhárom fontos betegség ellen kimagaslóan védi meg a szőlőt a súlyos járványok ellenére is. A BASF technológiai ajánlásában csak olyan készítmények szerepelnek, amelyek a legmagasabb követelményeknek is megfeleltek előzetes vizsgá- lataink során. A technológia magas fokú hatékonysága nemcsak a termékek tudásának, hanem a minden szakmai szempontot figyelembe vevő, okszerű
szerrotációnak és sorrendnek is köszönhető.
A BASF szőlővédelmi technológiája lépésenként
 • A védekezési program két kontakt készítmény, a Delan 700 WG* (0,5 kg/ha és a Kumulus S (5,0 kg/ha) kombinációjával indul a szőlőhajtások négy-hat leveles állapotnál. A fertőzésveszély ekkor általában még nem számottevő.
 • Ezt követően a fürtmegnyúlás időszakában kerül sor az első Vivando-kezelésre (0,2 l/ha), amikor a lisztharmatgomba aszkospórái már intenzíven szóródnak. Ekkor a Vivandót — mivel a peronoszpórafertőzés veszélye is megnő — a szisztemikus és kontakt hatóanyagot is tartalmazó Acrobat MZ WG-vel (2,0 kg/ha) kombináljuk. A védekezési időközök ebben a korai időszakban ne legyenek hosszabbak 12 napnál.
 • A Vivando kezelés után a Collis SC (0,4 l/ha) következik a virágzáskori lisztharmat- és botritiszfertőzés elhárítására. A peronoszpóra elleni védelmet a vadonatúj készítmény, az Enervin 2,5 kg/ha-os dózisával biztosítjuk.
 • A Vivandót (0,2 l/ha) a bogyókötődés idején alkalmazzuk másodszor, a zsenge bogyókat hatékony védelemben részesítve a lisztharmat ellen. A peronoszpóra elhárítására a rezet és szisztemikus hatóanyagot (dimetomorfot) is tartalmazó Forum R-t kombináljuk mellé 3,0 kg/ha-os dózisban.
 • A technológia ötödik lépése — ismét a Collis SC (0,4 l/ha) és a Enervin (2,5 kg/ha) kombinációja A Collis SC alkalmazásával megakadályozhatjuk a botritiszfertőzés (zöldrothadás) kialakulását is a fürtök belsejében.
 • A fürtzáródás előtt harmadszor használjuk a Vivando 0,2 l/ha-os dózisát, a Copac Flow 2,0 l/ha-os dózisával együtt. Ezzel a lépéssel a lisztharmat és a peronoszpóra okozta bogyófertőzés végérvényesen elhárítható, hiszen a bogyók fogékonysága e két betegséggel szemben a fürtzáródástól már megszűnik.
 • A hetedik védekezés a lisztharmat és a peronoszpóra késői levélfertőzésének elhárítását, a tenyészidőszak vége felé képződő fertőzőanyag gyérítését szolgálja. A lisztharmat ellen 5,0 kg/ha Kumulus S-t, a peronoszpóra ellen pedig Copac Flowt juttatunk ki.
 • A nyolcadik, vagyis a zárópermetezés során ismét 5,0 kg/ha Kumulus S-t juttatunk ki a lisztharmat ellen, valamint Copac Flow-t a peronoszpóra ellen. Emellett a zsendülő fürtök szürkerothadás elleni védelméről is gondoskodunk a Scala 1,75 l-es dózisának alkalmazásával.
+1 Amennyiben a fürtzáródást követően az időjárás csapadékos, a szüretelőtt szükség lehet még egy védekezésre a szürkepenész ellen. A Rovral®Aquaflow élelmezés-egészségügyi várakozási ideje rövid (7 nap), így szükség eseténaz érési időszakban is alkalmazható. Dózisa 1,0 l/ha.


A virágzás előtti védekezéseknél 400-500 liter, virágzás után pedig 500-1200 liter permetlét
ajánlatos használni hektáronként (a permetezőgéptől függően). A technológiában szereplő készítményeket a növényfelület megfelelő permetléfedettségéhez szükséges lémennyiséggel, területre számított dózisban kell kijuttatni.

A Liquibor®1 virágzáskor kipermetezve a bogyók kötődését segíti, kevesebb lesz a madárkás fürt, fürtzáródáskor kipermetezve pedig javítja a cukorfokot,a szőlő minőségét.


Szőlővédelmi technológiánk a fungicidrezisztencia kialakulásának megelőzésében továbbra is élen jár, hiszen teljes mértékben megfelel a FRAC legújabb javaslatainak a gombaölő szerek fölhasználására vonatkozóan. Technológiánkat ezenkívül úgy állítottuk össze, hogy az integrált védekezés (IPM) szigorú előírásait is kielégítse.

A gombaölö szerek használatának irányelvei

A gombabetegségek elhárításának leghatékonyabb eszközei az ún. specifikus hatáshelyű gombaölő szerek. E fungicidek rendszeres használata következtében azonban a szőlő kórokozóinak
olyan populációi szelektálódhatnak ki, amelyek az adott gombaölő szerrel szemben csökkent érzékenységűek. A fungicidrezisztencia kialakulásának veszélye valamennyi specifikus készítménnyel szemben fönnáll, s egyes szercsoportok esetében ez egyben keresztrezisztenciát is jelent. Vagyis ha az egyik hatóanyaggal szemben kialakul a rezisztencia,
akkor az adott csoportba tartozó többi hatóanyaggal szemben is automatikusan megmutatkozik.
A fungicidrezisztencia kialakulását megelőzhetjük, ha betartjuk a specifikus hatáshelyű gombaölő szerek fölhasználását szabályozó irányelveket. Az irányelvek lényege, hogy a különböző hatásmechanizmusú specifikus hatáshelyű gombaölő szereket korlátozott alkalommal, egymással váltogatva, illetve kombinációkban kell alkalmazni.
Cantus: csúcsbotriticid a szőlőben
A Cantus hatóanyaga, a boscalid az anilidek csoportjába tartozik, hatásmódja és hatáshelye teljesen egyedi. A növényben szisztemikusan és transzlamináris módon is mozog,a gombák mitokondriális elektrontranszportját gátolja (II komplex, TCA-ciklus). Szürkerothadás(botritisz), lisztharmatgombák, moníliák, rozsdafélék, egyes foltbetegségek és számos rothadást, tárolási betegséget okozó gomba ellen is hatékony.

Szürkerothadás elleni védelem


A Cantus a legjobb botriticidek közül is kimagaslik szürkerothadással szembeni egyedülálló hatékonyságával és hatástartamával: a zsendülés eleji kezelés a szüretig megvédi az érő fürtöket. A Cantus esőállósága kimagasló.

Lisztharmat elleni védelem

A Cantus – noha valójában botriticid – a fürtlisztharmat ellenében sem adja alább. Hatékonyságaa vezető lisztharmatölő készítményekét is fölülmúlja.

A Cantus egyedülálló kazmotéciumképződést gátló hatása még két évvel a védekezés után is megmutatkozhat oly módon, hogy a Cantus-kezelés után nem jelennek meg a lisztharmatgomba
micéliumos telelésére utaló „zászlós hajtások”. Ha ugyanis a szezonvégi Cantus-kezelés következtében kevesebb kazmotécium képződik, az a következő évben mérsékeltebb primer fertőzést jelent, azaz a gomba nehezebben (csak bizonyos időbeli
eltolódással) tud fölszaporodni, s így kisebb esélye lesz behatolni a még fejlődő rügyekbe is. Ennek pedig az lesz a következménye még egy évvel később, hogy a rügyekből nem törnek elő a beteg („zászlós”) hajtások.

A Cantus a BASF szőlővédelmi technológiájában

A termésveszteséggel és minőségromlással járó legsúlyosabb botritiszfertőzések általában az érés időszakában következnek be. Ennek egakadályozására ma a legeredményesebb megoldás a zsendülés eleji (bogyószíneződéskori) Cantus-kezelés. A virágzáskor és fürtzáródáskor föllépő botritiszfertőzés elhárításáról a Collis SC gondoskodik. A szőlőlisztharmat
kazmotéciumképződését a BASF technológiájában ajánlott kezelések a zsendülésig meggátolják.
Az érési időszakban azonban még mindig esélye lehet a lisztharmatgombának a lombozaton való fölszaporodásra, így a kazmotéciumok képzésére. A zsendülés kezdeti Cantus-kezeléssel ezt az utolsó esélyt is elvehetjük a gombától, így már a következő évi sikeres védekezést alapozzuk meg, jelentősen csökkentve a fertőzésveszélyt.

Hasznos tanácsok, információk
 • A zsendülés kezdetén kijuttatott Cantus mellé mindössze 2,0 l/ha Copac Flow-t kell kombinálni, hogy a peronoszpóra ellen is hatékonyan léphessünk föl. (Kénre nincs szükség.)
 • A zsendülés kezdeti Cantus-kezeléssel két másik botriticiddel történő védekezést helyettesíthetünk.
 • A készítmény korszerű formulációban (vízben oldható mikrogranulátumként) kerül forgalomba.
Top