Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

A hagyományos repce gyomirtása

A csírázó repce elgyomosodása mennyiségi és minőségi veszteségek forrása. A legjelentősebbek azok a gyomnövények – pl. a ragadós galaj, az ebszékfű, a pipacs, a tyúkhúr, a sebforrasztó zsombor, a mezei tarsóka –, amelyek agresszíven elnyomják a kikelő repcét, és jelentős a víz- és tápanyagfelvételük. A repcéből már korai állapotban szükséges ezek kiirtása. A csapadékosabb országrészeken és évjáratokban a nagy széltippan, a parlagi ecsetpázsit és a rozsnok is megjelenhet.

A Butisan® Complete egy széles hatásspektrumú szelektív gyomirtó szer, mely felhasználható pre- és korai posztemergensen a repcében előforduló legfontosabb egy- és kétszikű gyomnövények ellen a repce károsítása nélkül. A Butisan Complete-t a Butisan Star-tól megváltozott összetétele különbözteti meg: a 300 g/l metazaklór és a 100 g/l quinmerak mellett egy harmadik hatóanyagot, a dimethenamid P-t is tartalmazza 100 g/l mennyiségben. Ennek a megváltozott összetételnek köszönhetően a Butisan Complete hatékonyabb gyomirtó hatást biztosít az elődjéhez képest.

A Butisan Complete gyökéren és levélen át is felszívódik. Különösen erős a hatása, ha a gyomnövény szikleveles–kétleveles kora között veszi fel a hatóanyagokat. A legjobb gyomirtó hatást akkor lehet elérni, ha kelése idején a gyomnövény már érintkezik a hatóanyagokkal, amelyeket a nedves talajból gyökéren keresztül könnyedén felvesz.


A kiváló gyomirtó hatás feltétele a jól előkészített magágy és a permetezést követő 2-3 héten belül lehulló 10-20 mm csapadék. A Butisan Complete minden őszi káposztarepce fajtában és hibridben használható.

Az augusztus végi, szeptember eleji repcevetés után rövid idővel (maximum 3-4 nappal) elvégzett gyomirtás a teljes őszi vegetációra megbízható védelmet jelent a gyomnövények ellen. A Butisan Complete vetés után, kelés előtt és állományban is kijuttatható, a repce fejlettségétől függetlenül. A védekezés a repce kelését követően is elvégezhető. A korai állománykezelés célzott védekezés az éppen kelőben lévő gyomok ellen. A gyomnövények csak szikleveles–kétleveles fejlettségig érzékenyek a gyomirtó szerrel szemben. Fejlettebb gyomnövények ellen a gyomirtó hatás rohamosan csökken. A csapadékos ősz kedvez a repce és a gyomok kelésének. A preemergens és korai posztemergens gyomirtás lehetősége a rugalmas és biztonságos munkaszervezést szolgálja a kritikus őszi napokban.

A hatóanyagok gyökéren és levélen keresztül is felszívódnak, így vetés után vagy állományban kijuttatva is védelem alatt tartják a fiatal, éppen csírázó, kelő repcét. Ha a kezelés után megfelelő mennyiségű (10 – 20 mm) csapadék hullik, a Butisan Complete hatástartama másfél-két hónap.

A Butisan Complete hatóanyagai szelektívek az őszi káposztarepcében, ezért a készítmény mind preemergensen mind pedig korai posztemergensen biztonságosan felhasználható.


Figyelem!

  • Kedvezőtlen termesztési körülmények, mint túl sok csapadék, hosszan tartó belvízborítás, erős rovarkár, gyökérfekély (fóma fertőzés) vagy rossz talajmunka esetén előfordulhat növekedési gátlás vagy a tőállomány kiritkulása.
  • A károsodás kockázata növekszik, ha nem végeznek időszakosan mélylazítást, és a csapadékvíz nem tud a talajba szivárogni. Erősen rögös vagy szármaradvánnyal fedett talaj esetén a gyomirtó hatás csökkenhet.
  • A Butisan Complete az évelő gyomnövényeket nem irtja.

Gabona-árvakelés elleni hatás


A Butisan Complete a sekélyen csírázó gabonaféléket akkor képes irtani, ha a permetezés megelőzi a csírázást. A kikelt gabona-árvakelést, illetve a mélyről csírázó növényeket nem képes elpusztítani. A gabona-árvakelés ellen külön védekezést kell tervezni. A Butisan Complete optimális kijuttatása idején még nem biztos, hogy minden búza vagy árpa kikelt, így meg kell várni a teljes kelést, és akkor kell elvégezni speciális egyszikűirtó szerrel a védekezést. Optimális esetben, ha a vetést követően gyorsan kikelnek a gabonanövények, egy menetben is elvégezhető a permetezés, mert a Butisan Complete keverhető Focus® Ultrával .

Vetésváltás

A Butisan Complete hatástartama dózistól függően 40-60 nap, ez az ősszel és télen kelő gyomnövények ellen elegendő. A Butisan Complete használatát követően normális vetésváltásban minden kultúrnövény termeszthető. Extrém esetben, ha ősszel kell a repce után újravetést végezni, sekély talajművelés mellett legbiztosabban újra őszi káposztarepce vethető. A talaj 20-25 cm-es forgatását követően októberben őszi gabona is vethető. Tavasszal minden kultúrnövény korlátozás nélkül termeszthető.

Technológiai ajánlatok

A Butisan Complete engedélyezett dózisa preemergensen és korai posztemergensen egyaránt 2,0 – 2,5 l/ha. Az alkalmazandó dózist mindig a várható gyomfertőzöttség alapján kell megválasztani. Amennyiben a területen erős gyomnyomás várható, vagy jellemzőek a nehezen irtható gyomok (pl. ebszékfű, pipacs, ragadós galaj, parlagi pipitér,) abban az esetben a magasabb, 2,5 l/ha dózist kell alkalmazni. A kezeléshez szükséges vízmennyiség minden esetben 200 – 300 l/ha. A permetlé készítése egyszerű, mert a Butisan Complete kiválóan keverhető vízzel. A permetezőgép tartályában azonban a permetezés előtt teljes keverést kell végezni, továbbá a keverést permetezés közben is folyamatosan biztosítani kell.

Preemergens alkalmazás

A vetés után maximum 3 – 4 nappal elvégzett alapkezelés megfelelő bemosó csapadék mellett teljes gyommentességet biztosít a tél beálltáig. Ezt a megoldást abban az esetben érdemes választani, ha a kezelést követő 2 – 3 héten belül 10 – 20 mm bemosó csapadék várható. Különösen előnyös a preemergens gyomirtást alkalmazni akkor, ha a terület pásztortáskával, pipaccsal, ebszékfűvel, parlagi pipitérrel vagy sebforrasztó zsomborral erősen fertőzött.

Korai posztemergens alkalmazás

A Butisan Complete használatát ilyenkor a gyomnövények szikleveles–kétleveles stádiumában javasoljuk. Fontos, hogy a gyomnövények minél fiatalabbak legyenek, és a repce még ne árnyékolja őket. Ragadós galaj elleni kiváló hatása a gyom szikleveles–egy levélörvös állapotában érvényesül. A herbicid hatékonysága későbbi kijuttatásban fokozatosan csökken.

A Butisan Complete – a Butisan Starhoz hasonlóan – kiváló hatékonysággal irtja a repce legfontosabb gyomnövényeit: Árvacsalánfélék, ebszékfű, parlagi pipitér, pásztortáska, ragadós galaj, parlagi nefelejcs, tyúkhúr, veronikafélék, parlagi ecsetpázsit, rozsnok fajok, egynyári perje. Ugyanakkor a Butisan Complete megváltozott összetétele erősebb hatást biztosít a repce egyik legfontosabb gyomnövénye, a pipacs ellen, de javul a gólyaorrfélék és a veronikafélék elleni hatás is.
Preemergensen alkalmazva kellő bemosó csapadék segítségével a sebforrasztó zsombort és a vadrepcét is képes féken tartani. Így a biztonságos gyomirtó hatás mellett a repce gyomkonkurencia nélkül, egyenletesen fejlődik, megerősödve, jó tőállománnyal megy a télbe. Csökken a kifagyás veszélye, nő a termesztés biztonsága.

A Butisan Complete keverhető Fendona® 10 EC , Liquibor®, Focus Ultra , valamint más, fűféléket irtó szerekkel. Folyékony nitrogénműtrágyával maximum 30 l/ha mennyiségig keverhető.

"Nem bűn többre vágyni!"

A repce jövedelmező termesztésének érdekében érdemes ügyelni arra, hogy minden növényvédelmi tevékenységet szakszerűen és jól időzítve végezzünk el, hiszen a repce jó terméssel hálálja meg gondoskodásunkat. Tekintse meg intenzív növényvédelmi ajánlatunkat a jövedelmező repcetermesztésért! contentlink target missing [contentStore:external_content, fsId:78208]

Top