Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Gyomirtás Jumbo Turbo-állománykezeléssel

Általános leírás
A Jumbo Turbo csomag a piacon jól ismert és széles körben sikerrel használt Motivell Turbo D®-tváltja fel.

Összetétel: Kelvin 40 SC 5 l +Cambio® 10 l + Dash HC 5 l
Dózis: Kelvin 40 SC 1,0 l/ha +Cambio 2,0 l/ha + Dash HC 1,0 l/ha


A csomagban a Motivellt Kelvin 40 SC-re cseréltük. A Kelvin 40 SC a kukorica 40 g/l nikoszulfuronhatóanyagot tartalmazó, megbízható minőségű gyomirtó szere.

A Jumbo Turbo a csapadékviszonyoktól és a kukoricában uralkodó gyomösszetételtől független,gyors és látványos hatással rendelkezik. A felhasználás a gyomok keléséhez igazítható:a kezeléseket rugalmasan, a kukorica maximum hatleveles állapotáig bármikor el lehet végezni, ami 2-3 hetes felhasználási lehetőséget jelent.

Kelvin 40 SC

A Kelvin 40 SC nikoszulfuron hatóanyaga a szulfonil-urea csoport széles hatásspektrummal rendelkező tagja. Védelmet ad a magról kelő és évelő fűfélék mellett számos kukoricában fontos kétszikű gyomnövény ellen is. Szelektív, a kukorica a kipermetezést követően felveszi a hatóanyagot, majd húsz órán belül biológiai úton lebontja. A jó szelektivitás előnye, hogy a készítmény a kukorica hétleveles fejlettségi állapotáig felhasználható. A Kelvin 40 SC felvétele a zöld növényi részeken és a gyökereken keresztül történik.A nikoszulfuron a gyomnövényben mind csúcsi, mind gyökérirányban szállítódik. Hatását a merisztémasejtekben lévő AHAS enzimek működésének gátlásával fejti ki. Kijuttatható posztemergensen, a kukorica három-hét leveles állapotában.

Cambio

A Cambio két ismert hatóanyag, a dikamba és a bentazon kombinációja. Hatékony a magról kelő kétszikűek (parlagfű, szerbtövis, csattanó maszlag, libatopfélék, disznóparéjfélék,keserűfüvek, selyemmályva stb.), az évelő kétszikű gyomok (mezei acat, folyondárszulák stb.), valamint a termesztés szempontjából fontos valamennyi kétszikű gyomnövény ellen.

Mint kombinációs partner jól illeszthető a talajon keresztül ható szerekhez (Spectrum® 720 EC,Wing-P®, Akris SE), valamint a csak posztemergens technológiákhoz (Kelvin 40 SC).

Szelektivitásának köszönhetően a kukorica hatleveles állapotáig felhasználható.

Dash HC

A Dash HC 37% metil-oleát és metil-palmitát 1:1 arányú keverékét tartalmazó folyékony permetezőszer-adalékanyag. Segíti az együttesen kijuttatott gyomirtó hatóanyagok átjutásáta növény levelének viaszrétegén és a bőrszövet felszíni sejtjein. A még jobb hatékonyságot a Dash HC dózisának 1,0 l/ha-ra emelésével biztosítjuk. A magasabb dózis különösen szárazság, alacsony páratartalom, viaszos levelű gyomnövények jelenléte esetén segíti a gyomirtó szer hatóanyagainak megtapadását és bejutását a hatás helyére.
A Jumbo Turbóval történő kezelés tünetei
A permetezést követően nagyon gyorsan láthatóvá válnak a Jumbo Turbóval történő kezelés első tünetei: a kétszikű gyomnövényeken a levelek gyors torzulása, sárgulása, száradása jelentkezik, ami a 4-6. napra teljes pusztulásukhoz vezet. Az egyszikű gyomnövényeken sárgulás, antociánosodás lép fel. Az egyszikűek pusztulása 12-16 nap alatt következik be,a gyomok fajától és fejlettségétől függően. Az egynyári egyszikű gyomnövények eltérő érzékenységűek a kezeléssel szemben, de kettő-három leveles korban permetezve minden gyom elpusztítható.
Felhasználás
Egyszeri kezelést akkor alkalmazzunk, ha a kukorica egyenletes kelésű, a gyomok kikeltek és későbbi gyomkelés nem várható.

Osztott kezelést akkor végezzünk, ha a gyomösszetétel és a gyomok fejlettsége heterogén,a gyomkelés elhúzódó. Rizómás fenyércirokkal fertőzött területeken – az elhúzódó kihajtás miatt – ez a módszer kiemelt jelentőségű.

A Jumbo Turbo kijuttatásához 200–300 l/ha permetlémennyiség felhasználását javasoljuk.

FIGYELEM!
 • A Kelvin 40 SC önálló alkalmazása esetén Dash HC 1,0 l/ha hozzáadása mindig kötelező.
 • Stresszhelyzetben levő kukoricát (hideg eső után, 24 °C felett) ne kezeljünk!
 • A kukoricahibridek szulfonil-urea-érzékenységéről a fajtatulajdonosoknál kell érdeklődni.
 • Szerves foszforsav-észter hatóanyagú rovarölő szerrel történő kezelést követően csak két hét eltelte után szabad Kelvin 40 SC-kezelést végezni.

A hatást befolyásoló tényezők:
 • a gyomnövények fejlettsége kettő-négy leveles a permetezés idején
 • meleg, párás időben történik a permetezés, a talaj nedvességtartalma elegendő
 • kiváló permetléfedettséget sikerül elérni.

Vetésváltás

A kombinációnak nincs számottevő hatástartama. A kezelés után 90 nappal a legtöbb szántóföldi növény vethető. Az őszi árpa azonban érzékeny a talajban maradó nikoszulfuronra, ezért a Jumbo Turbóval (vagy Kelvin 40 SC-vel) kezelt kukorica után őszi árpát csak 180 nappal a kezelés után javasolt vetni.

Keverhetőség

A Jumbo Turbo kombinációt tilos más gyomirtó szerrel vagy rovarölő szerrel keverni. A Dash HC adalékanyag fokozott viaszoldó hatása miatt további gyomirtó szerek vagy rovarölő szer együttes kipermetezése a kukorica károsodásához vezethet. A herbicidkombináció bejutását a gyomnövényekbe nitrogénműtrágya (pl. 3-4 kg/ha ammónium-nitrát, 6-8 l/ha Nitrosol) hozzáadásával segíthetjük. Ennek különösen száraz, meleg körülmények között,alacsony páratartalom mellett van jelentős szerepe. A permetezést követő egy-két hétig a kukorica levelén enyhe perzselésnyomokat láthatunk, ám ez az enyhe károsodás a kukoricát nem veti vissza a fejlődésben, terméskiesést nem okoz.
Védekezés a fenyércirok ellen
A fenyércirok irtása a magról kelő és az évelő alakok eltérő kelése miatt osztott kezeléssel oldható meg. A Kelvin 40 SC a magról kelő alak mellett a kihajtott évelő alakokon keresztül a rizómátis pusztítja. Mindez a hatóanyag gyökérirányú szállítódása révén lehetséges.A permetezés időzítésének igazodnia kell a fenyércirok érzékeny fenológiai állapotához.

Egyszeri kezelés: Csak akkor eredményes, ha a fenyércirok rizómás és magról kelő alakjainak kelése egybeesik, és a gyomflóra egyenletes fejlettségű. A Kelvin 40 SC szelektivitása megengedi, hogy a kezeléseket a kukorica hat-hét leveles állapotában is elvégezhessük.

Osztott kezelés: A fenyércirok három-öt leveles koráig különösen érzékeny a Kelvin 40 SC-re. Nagy fenyérciroknyomás mellett elhúzódó kelésre, illetve kihajtásra számíthatunk – ilyenkor az osztott kezelés adja a legbiztosabb megoldást. Osztott kezelésnél a nagyobb hatásbiztonság érdekében a Kelvin 40 SC dózisa az első és a második kezelésnél is 0,75 l/ha.
Védekezés a vadköles ellen
A vadköles az igen ellenálló fűfélék közé tartozik. Regenerálódó képessége gyors, tápanyag és vízfelvétele agresszív. Irtása csak akkor lehet sikeres, ha fiatal állapotában, a gyökérváltás időszakáig kezeljük. A vadköles gyökérváltás előtt – egy-kettő, legfeljebb háromleveles állapotáig– érzékeny a Kelvin 40 SC-re. Mivel a gyomnövény kelése elhúzódik, osztott kezelésre van szükség. Osztott kezelésnél a nagyobb hatásbiztonság érdekében a Kelvin 40 SC dózisa az első és a második kezelésnél is 0,75 l/ha.

A védekezés sikerének feltétele a pontos időzítés, a kiváló alkalmazástechnika, a megfelelő dózis és a tapadásfokozó adalékanyag – Dash HC – használata.

FIGYELEM!

A vadköles és a fenyércirok elleni védekezésnél is mindenkor fontos a jó permetléfedettség! Ennek érdekében 250-300 l/ha vízmennyiség és 11004-es, kettős réses, lapos sugarú szórófejbetét alkalmazása indokolt.
Javaslatok a bentazon tudatos felhasználásához
A környezeti felelősség jegyében a BASF önkéntesen maximum 1000 g/ha hatóanyagmennyiségben korlátozza a bentazon felhasználását. Ez a Cambio engedélyezett dózisát nem érinti, de az alábbi körülmények fennállása esetén korlátozásokat javaslunk:
 • Ne használja a Cambiót karsztos területen ahol a talajréteg sekély (<35 cm szántásmélység), illetve kövekben gazdag feltalajú területeken (a felszínen megjelenő kőzetek aránya >10%) (meszes alapkőzet); ahol a talajok rendzina csoportba tartoznak.
 • Ne használja a Cambiót olyan talajokon (ahol legalább szezonálisan) a talajvíz szintje a felszíntől 1 méteren belül van. Általában ezekkel a területekkel folyó/patak völgyekben lehet találkozni.
 • Felszíni vizek közelében elhelyezkedő szántóföldeken a Cambiót csak akkor használja, ha a víztest és a kezelendő terület között egy 5 méteres, évelő növényzettel borított pufferzóna található.
 • Ne használja a Cambiót 1 %-nál alacsonyabb szerves szén (1,7 % szerves anyag) tartalmú talajokon!
Top