Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Clearfield® technológia napraforgóban


A technológia egyik eleme az imidazolinon-ellenálló, más néven Clearfield®-napraforgóhibrid, a másik pedig a gyomirtó szeres kezelés, amely két lépésből áll.

Az első lépés a közvetlenül vetés után, kelés előtt kijuttatott, tartós talajon keresztüli hatást biztosító gyomirtó szer, amelyre a BASF ajánlata 3,5 l/ha Wing®-P,a második lépés pedig a kikelt gyomok kettő-négy leveles állapotában állományban kipermetezett 1,2 l/ha PULSAR 40.


A továbbiakban bemutatjuk a technológia egyes elemeit, részletezzük sajátságait.

 
A Clearfield gyomirtási rendszer
Az imidazolinon-ellenálló napraforgóra alapozott Clearfield technológia a Wing-P hatástartamára és a Pulsar 40 levélen keresztüli széles hatásspektrumára épül. A kultúrnövény gyomkonkurencia nélkül, egészségesen növekszik és gazdagabb termést hoz.
Wing-P - vetés után kelés előtt
A Clearfield-technológiában az első gyomirtó szeres kezelés a vetés után talajra kipermetezett 3,5 l/ha Wing-P. A Wing EC a Wing-P elődjeként évek óta biztonságosan mutatta mindkét kedvező tulajdonságát. Az egyik a magról kelő gyomok elleni kiváló hatás, ami alól csak a csattanó maszlag és a parlagfű egy része képes kibújni, a másik pedig a szelektivitás. A Wing-P hatékonysága és szelektivitása elődjéhez képest is kedvezőbben alakul a benne található tisztított dimetenamid-pizomer miatt.
A Wing-P helye a Clearfield gyomirtási rendszerben
A Wing-P preemergens gyomirtó szer, hatása függ a bizonytalan csapadékeloszlástól is. A Clearfield gyomirtási rendszerben azonban csak a hatástartamot kell biztosítania, mivel a kikelt gyomok elpusztítását levélen keresztül a Pulsar 40 megoldja. A gyomok következő hullámának csírázásához újabb eső kell, márpedig ez az eső a Wing-P-t is bemossa, illetve újra oldja, elő-segítve a gyomirtó hatás kifejtését.
Állománykezelésre PULSAR 40
A nem imidazolinon-ellenálló napraforgót az imazamox hatóanyagú gyomirtó szerek elpusztítják. A Pulsar 40 széles hatásspektrumú, imazamox hatóanyagú gyomirtó szer: imidazolinon rezisztens napraforgóban káros hatások nélkül, biztonságosan használható. Az első képen az imidazolinon-ellenálló Clearfield napraforgóhibridet láthatjuk az 1,2 l/ha Pulsar 40-kezelés után 13 nappal, a második képen pedig az ugyanakkor lepermetezett „normál” napraforgóhibridel száradóban lévő maradványait.

A vetést követő bizonytalan csapadékeloszlás kiszámíthatatlanná teszi a talajherbicidek hatékonyságát. A kultúrnövény fenológiai állapotától függetlenül, a gyomok kettő-négy leveles állapotában kijuttatott Pulsar 40 levélen keresztül hat. Bemosócsapadék nélkül teljes körű hatékonyságot mutat, mind az egy-, mind a kétszikű gyomnövények ellen. A Pulsar 40-kezelést követő esetleges eső hatására csírázó gyomokat pedig a Wing-P fogja elpusztítania sorok záródásáig tartó, talajon keresztüli hatásának köszönhetően.
A Clearfield® technológia hosszú távú megoldás
A Clearfield gyomirtási rendszer innovatív, és egyedülálló megoldással szolgál a magyarnapraforgó-termesztők számára. A technológia hosszú távú, biztonságos alkalmazása érdekében az alábbi szempontokra kell tekintettel lenni:

A gyomrezisztencia megelőzése
A legfőbb ajánlás a gyomirtó szerek vetésforgóval párhuzamosan alkalmazott rotációja:kerülni kell az azonos hatásmechanizmusú szerek folyamatos használatát.
 • Adott táblán négyéves perióduson belül legfeljebb kétszer alkalmazzunk fehérjeszintézisgátló (AL S-inhibitor) gyomirtó szert. Ahol csak lehetséges, a célzott gyomfajok figyelembevételével használjunk eltérő hatásmechanizmusú gyomirtó szereket is.
 • A Clearfield napraforgót termesszük mindig más, nem Clearfield növénnyel vetésforgóban. A napraforgó esetében a jó gazda gondosságával tartsuk be a négyéves vetésforgót.
 • A Clearfield gyomirtási rendszerben a Wing-P-alapkezeléssel és a Pulsar 40-állománykezeléssel három különböző hatóanyag-tartalmú gyomirtó szert alkalmazzunk egy szezonon belül a gyomok rezisztenssé válásának elkerülésére.
Clearfield napraforgó-árvakelés irtása
Irtsuk az árvakelésként megjelenő napraforgót. A táblán belül és kívül is akadályozzuk meg, hogy az árvakelésként megjelenő növények magba mehessenek.
 • A Clearfield napraforgó árvakelése elleni védekezés nem igényel a normál napraforgóárvakelés elleni védekezéstől eltérő technológiát. A napraforgó ellen hatékony gyomirtó szerek teljes köre* alkalmazható a Clearfield napraforgó árvakelése elleni védekezésben. Csupán a tribenuron-metil hatóanyag hatékonysága gyengébb az alacsony szintű kereszttolerancia miatt.
 • A Clearfield napraforgó-árvakelés irtása szójában Pulsar 40-nel nem hatékony, ezért ügyeljünk rá, hogy egyazon terület vetésforgójába ne kerüljenek ezek a kultúrák.
 • A magok elhurcolásának megelőzése érdekében mindig tisztítsuk meg a betakarítás során használt felszerelést és gépeket.
* Hormonhatású gyomirtók: MCPA, MCPP, 2,4-D vagy 2,4-D P, dikamba, klopiralid, fluroxipir, illetve egyebekmint tritoszulfuron, amidaszulfuron, jodoszulfuron, bentazon, bromoxinil vagy ezek keveréke.
A Clearfield® gyomirtási rendszer előnyei
 • Csapadékviszonyoktól független gyomirtó hatás
 • A termésmennyiség és az olajhozam növekedése az új fajtáknak és a hatékonyabb gyomirtó hatásnak köszönhetően
 • Egy- és kétszikű gyomok elleni védekezés lehetősége állományban
 • Rugalmas használat, a gyomok keléséhez igazítható védekezés
 • Elkerülhető a gyomirtó szerek napraforgót károsító hatása
 • A sorok záródásáig tartó hatástartam
 • Hatékony védelem a napraforgószádor ellen

Clearfield napraforgóhibridek
A folyamatos fejlesztőmunka eredményeként évek óta bővül a magyar piacra kerülő Clearfield hibridek választéka, és vetésterületük is növekszik. 2012-ben
már biztosan kijelenthetjük, hogy a hibridválaszték nem korlátozza a technológia elterjedését, hiszen minden jelentős vetőmagház kínálatában ott szerepelnek a linolsavas, vagy magas olajsavtartalmú Clearfield napraforgóhibridek egyaránt.
Részletesebb információt együttműködő partnereink logójára kattintva kaphat!
 

Tudnivalók a CLEARFIELD® napraforgó-gyomirtás technológia hosszútávú sikeres alkalmazásához

Irányelvek

Clearfield prospektus

Clearfield

Top