Mezőgazdaság

Mezőgazdaság

Kapcsolat

Kalászosok gyomirtása Biathlon Star + Dash HC kombinációval

Hatás

A Biathlon hatóanyaga, a szulfonil-karbamid típusú gyomirtó szerek egyik legszelektívebb tagja gabonafélék és kukorica gyomirtására használható. A tritoszulfuron levélen keresztül jut be a gyomnövényekbe, majd rövid idő alatt a szár és a gyökér irányába szállítódik. A kétszikű gyomnövényekben az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim gátlása révén az esszenciális aminosavak közé tartozó izoleucin, valin és leucin képződése megszűnik. Ennek következtében a gyomnövények növekedése néhány nap alatt leáll, majd sárgulás, fehéredés, antociánosodás jelentkezik. Az érzékeny gyomfajok pusztulása 7-15 nap alatt következik be.
Általános leírás

A Biathlon Star® + Dash® HC rugalmasan, akár a zászlós levél kiterüléséig használható a gyomnövények ellen

Magyarországon a klasszikus gyomirtási időszak még mindig a gabona bokrosodása, de a körülmények gyakran kényszerítik a termelőt arra, hogy ettől eltérve, későbbi időpontban –akár a zászlós levél megjelenésekor – végezze el a vegyszeres gyomirtást. A Biathlon® +Star®1 + Dash HC kombicsomag rugalmasan, a gabona fejlettségi állapotától függetlenül alkalmazható.

A kombináció a gabonafélékben előforduló kétszikű gyomok szinte teljes köre ellen hatékony,felhasználása az őszi búza, valamint az őszi és tavaszi árpa gyomirtására engedélyezett. A gabonafélék gyomirtására alapvetően két hatóanyagcsoportot használunk a gyakorlatban:a hormonhatású és a szulfonil-karbamid típusú gyomirtó szereket. A hormonhatású és növekedésszabályozó típusú herbicidek csoportjába tartoznak a hagyományos hatóanyagok, mint a 2,4-D és az MCPA, a diklórprop, a mekoprop, valamint a dikambaés a fluroxipir. A szulfonil-karbamid csoporttagjai is régóta ismert és használt gyomirtó szerek. Ebbe a csoportba tartozik a Biathlon hatóanyaga, a tritoszulfuron is. A herbicid a hatásspektrum szélesítése és a fejlettebb gyomok elleni hatékonyság javítása érdekében 75 g/liter fluroxipir hatóanyaggal, valamint nedvesítőszerrel egészül ki. Az így összeállított kombináció Biathlon Star + Dash HC néven kerül forgalomba.
A hatóanyag felvétele
A Biathlon hatóanyagát a növények gyorsan felveszik. A permetezés után egy órával a tritoszulfuron egyharmada bejut a növényekbe. 2-3 óra elteltével már esőálló a kezelés. Hat óra múlva a hatóanyag jelentős része eljut a gyomnövények talaj feletti részeibe, és 48 óra múltán gyakorlatilag a növények minden részében megtalálható. Mind a Biathlon, mind pedig a fluroxipir hatóanyaggal kiegészített Biathlon Star kombináció a kikelt gyomnövények levelén szívódik fel, és a tápanyagárammal szállítódva a gyomok föld alatti részeibe is eljut. Az érzékeny gyomok először a tenyészőcsúcs körül sárgulnak, fehérednek, majd lankadás és teljes pusztulás következik be. Azok a gyomnövények, amelyekre – a kalászos árnyékolása miatt – nem jut elegendő hatóanyag, nem pusztulnak el, de növekedésük leáll, kicsik maradnak,s a kultúrnövény fejlődését nem akadályozzák.

Hatásspektrum
A táblázat részletesen bemutatja a Biathlon Star + Dash HC kombináció hatásspektrumát.A hatóanyagok csak a kétszikű gyomnövényekre fejtik ki hatásukat. A kombináció az egyszikű gyomnövényekkel fertőzött területeken kombinálható minden – az adott kultúrában engedélyezett– egyszikűek ellen ható gyomirtó szerrel, pl. Athosszal®2. A leggyakrabban előforduló magról kelő kétszikű gyomok ellen (galaj, ebszékfű, pipitér, keserűfűfélék, veronikafélék, napraforgó-árvakelés)közel 100%-os hatékonyságot biztosít. Az évelők – például az acat – a kombináció kijuttatása után nem tudnak tovább fejlődni,a jól beállt állománnyal nem tudnak versenyezni. Erős acatfertőzés esetén, illetve gyenge, ritka kalászosállományban mérsékeltebb eredményt kapunk.
Környezeti tényezők hatása a gyomirtás eredményességére
A Biathlon hatékonysága nem függ a hőmérséklettől. A permetezést már kora tavasszal el lehet kezdeni, ha a gyomnövények tömegesen megjelennek a gabonatáblában. A levegő nedvességtartalma nem befolyásolja a tritoszulfuron hatóanyag felvételét. Ideális körülménynek számít, ha a páratartalom 50% fölött van. Ha túl alacsony a páratartalom,a kombicsomagban található Dash HC segédanyag hozzáadása gyorsítja a Biathlon levélen keresztüli felvételét. Nem javasoljuk a permetezést fagyos időben, tartós szárazság, belvízborítás, betegség vagy egyéb ok miatt senyvedő kultúrnövény-állományban. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a gyomok intenzív növekedése számára megfelelő időjárási feltételek vannak. A permetezést követően bekövetkező átmeneti lehűlés nem csökkenti a gyomirtás eredményességét.
A kijuttatás időpontja
A Biathlon Star + Dash HC csomag a bokrosodás kezdetétől a zászlós levél kiterüléséig alkalmazható.A kombináció az alkalmazás időpontjától függetlenül tökéletesen szelektív a gabonára,így a kezelés miatt terméskieséssel nem kell számolni. A hatékony gyomirtás és a maximális termés elérése érdekében mindemellett célszerű a kombinációt a bokrosodás végéig kijuttatni. Ebben az időszakban nagyobb felületen érjük el a gyomnövényeket és kevesebb gyomirtó szert „pazarlunk el” a gabonára, illetve korábban megszüntetjük a gyomkonkurenciát. Magyarországon a megszokás és a gyomviszonyok miatt helyenként ettől eltérő a védekezés időpontja. A nagy területen termesztett napraforgó árvakelése, illetve az évelő kétszikű gyomnövények megjelenése indokolhatja a gyomirtás későbbi elvégzését.
Javasolt dózis
A Biathlon 50 g/ha + Star®1 0,3 l/ha + Dash HC 0,5 l/ha alkalmazásával minden kétszikű gyomnövény ellen jó gyomirtó hatás érhető el. Szarkalábfajokkal erősen fertőzött területeken tökéletes eredményt a Biathlon dózisának emelésével, 60-70 g/ha-ral kaphatunk. Előfordulhat,hogy az évelő gyomok a korábban említett okok miatt nem pusztulnak el teljesen,de hajtásnövekedésük leáll, aminek következtében a kezelés évében nem hoznak termést,és a föld alatti hajtások növekedése is lassul. A kombináció hatástartammal nem rendelkezik, így csak a kikelt, illetve kihajtott gyomnövényeket pusztítja el: a kezelés után kelő gyomnövények nem károsodnak. Későbbi időpontban elvégzett permetezés esetén a fejlettebb gyomnövények fogékonysága a gyomirtó szerekkel szemben csökken.

Amennyiben a kezelést csak a szárba indulást követően tudjuk elvégezni, a fejlettebb gyomflóra miatt javasoljuk a kombinációs partnerek magasabb – engedélyezett – dózisának alkalmazását.
Keverhetőség
A Biathlon WG formulája gyors vízoldhatóságot tesz lehetővé. A megfelelő mennyiségű gyomirtó szert a permetezés előtt néhány perccel el kell keverni vízzel, feloldódás utána félig feltöltött permetezőgépbe kell tölteni, hozzáadni a Star®1, majd a Dash HC adagját,végül fel kell tölteni a permetezőgépet. Intenzív keverést kell biztosítani a permetezésig és annak teljes időtartama alatt. A kombináció gombaölő szerekkel, növekedésszabályozó anyagokkal és rovarölő szerekkel jól keverhető. Felhasználás előtt mindenképpen keverési próbát javaslunk.

Kijuttatástechnika
Nincs előírt kijuttatástechnika. Hektáronként 200 literes vízmennyiség és finomporlasztásos szórófej javasolható.

Nincs utóvetemény-korlátozás
A Biathlon és a Star®1 is levélen keresztül ható herbicid. Az engedélyokiratban előírt felhasználás mellett a gabona betakarítása után szermaradék-utóhatással nem kell számolni. Mindkét hatóanyag mikrobiológiailag és hidrolízissel lebomlik a talajban. A folyamatot kissé lassítja, ha alacsony a hőmérséklet vagy száraz a talaj, de a lebomlás független a talajkémhatásától. A kezelés időpontját követően gabona, kukorica, borsó, bab és burgonya azonnal, bármilyen más kultúra 60 nap elmúltával vethető, illetve ültethető.
Forgalmazás
A három készítményt egy kereskedelmi csomagban (kombicsomagban) forgalmazzuk.Közülük a Biathlon Start 10 hektáros ikercsomagba szereljük ki, a Dash HC nedvesítőszert pedig megfelelő mennyiségben kereskedelmi gyűjtőcsomagban szállítjuk ki az ikercsomagokkal együtt. A gyomirtó szer kombináció a Tango Star® gyombaölő szerrel ésa Cycocel® 460 növekedésszabályozóval egy kereskedelmi csomagban kedvezőbb áron is elérhető, a „Sztár” ajánlatban.
Egyszikű gyomnövények ellen : Athos®2
A régóta ismert készítmény, az Athos®2 forgalmazásával 2011-től a BASF azoknak a partnereinek szeretne segítséget nyújtani, akiknek a kétszikű gyomnövényeken kívül az egyszikűek (pl. nagy széltippan, rozsnokfajok, tarackbúza) is problémát okoznak.

Az Athos®2 a nagy széltippan ellen 13 g/ha dózisban, illetve a tarackbúza és a rozsnokfajok ellen emelt, 26 g/ha-os dózisban kiemelkedő hatékonyságot mutat. Felhasználása rugalmasan időzíthető a búza kétnóduszos fejlettségéig, a tritikálé esetében bokrosodásig.

Az Athos®2 jól keverhető a Biathlon Star + Dash HC és az Arrat + Dash HC gyomirtó szerekkel. A hatásfokozás érdekében az említett termékekkel tankmixben kijuttatva további nedvesítőszer hozzáadására nincs szükség. Szólóban történő kijuttatáskor az Athoshoz®2 hektáronként 0,5 liter Dash HC-t ajánlatos adagolni.
Top