Személyes adatok

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A személyes adatok védelme kiemelt fontosságú a BASF SE (továbbiakban „Társaságunk” vagy „BASF”) számára. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni önt arról, hogyan kezeljük személyes adatait, ha feliratkozik a Regional Advice című hírlevelünkre. A BASF adatvédelmi szabályzatában további információkat talál arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk önről, amikor meglátogatja weboldalunkat.

Ki az adatkezelő?

BASF Hungária Kft.

Váci út 96-98. 5.emelet

Budapest

Pest megye

1133

+36 1 250-9700

Ki az adatvédelmi felelős, akihez kérdés vagy panasz esetén fordulhatok?

Adatvédelmi felelősünk Ralf Herold. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: […]

Milyen személyes adatokat kezelünk, és hogyan gyűjtjük a személyes adatokat? Amennyiben feliratkozik Regional Advice című hírlevelünkre, a regisztrációs űrlapról jutunk hozzá a személyes adatokhoz. A személyes adatokat közvetlenül öntől kapjuk meg, amikor feliratkozik Regional Advice című hírlevelünkre. Honlapunk látogatásakor a rendszer az ön IP címét is tárolja.

Mi a célja és jogalapja a személyes adatok kezelésének?

A Regional Advice című hírlevélben a BASF tájékoztatja önt a BASF által a növényvédelem terén kínált termékekről és szolgáltatásokról, valamint termékregisztrációkról, rendezvényekről és eseményekről. A Regional Advice hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat kizárólag arra használjuk, hogy az ön által megjelölt kommunikációs csatornákon a hírlevelet eljuttassuk önnek. Emellett tároljuk IP címét, hogy bizonyítani tudjuk azt, hogy az adatkezeléshez ön hozzájárult. Az adatkezelés jogalapja az ön által a regisztráció során adott hozzájárulás, a GDPR 6. cikk 1. paragrafus (a) bekezdésének megfelelően.

Ki férhet hozzá az ön személyes adataihoz?

A társaságon belül kizárólag azon munkavállalók férhetnek hozzá személyes adataihoz, akik részt vesznek a Regional Advice hírlevél szolgáltatás önnek történő nyújtásában, és kizárólag olyan mértékig, ami ezen szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges. Ezen felül az Inxmail GmbH (székhelye: Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg / Németország) (továbbiakban „Inxmail”) Inxmail szolgáltatását használjuk a hírlevél kiküldéséhez. Ha feliratkozik egy vagy több emailben küldött hírlevelünkre, akkor az Inxmail Németországban található szerverére kizárólag a regisztrációnál megadott email címe került továbbításra. Az emailben küldött hírlevélre történő feliratkozást követően a BASF visszaigazoló emailt küld önnek, amelyben kéri az email listára való feliratkozás megerősítését. Az Inxmail nevünkben és utasításaink szerint eljárva az ön email címét kizárólag a hírlevél kiküldéséhez használja. Ha SMS-ben küldött hírlevélre iratkozik fel, SMS-t küldünk önnek, kérve az SMS listára való feliratkozás megerősítését.

Az SMS-ek kiküldéséhez az [SMS küldő társaság neve és címe, például Web2SMS, Netopia SRL, bukaresti társaság] szolgáltatásait használjuk. Ha ön telefonos kapcsolatfelvételhez is hozzájárult, az ön [megadott adatok nevesítése] az [adott országban] működő [szolgáltató neve] felé továbbítjuk, aki az adatokat tárolja.

A telefonos kapcsolatfelvételhez [a társaság nevének és címének megadása] szolgáltatásait használjuk. Ha ön telefonos kapcsolatfelvételhez is hozzájárult, az ön [megadott adatok nevesítése] az [adott országban] működő [szolgáltató neve] felé továbbítjuk, aki az adatokat tárolja.

A postai úton történő kapcsolatfelvételhez [a társaság nevének és címének megadása] szolgáltatásait használjuk. Ha ön a postai úton történő kapcsolatfelvételhez hozzájárult, az ön nevét és címét [megadott adatok nevesítése] az [adott országban] működő [szolgáltató neve] felé továbbítjuk.

Személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Személyes adatait addig tároljuk, amíg azokra szükségünk van ahhoz, hogy az ön által megrendelt Regional Advice hírlevél szolgáltatást biztosítani tudjuk az ön számára. Minden emailben küldött hírlevél végén linket talál, amelyre kattintva bármikor leiratkozhat a hírlevélről. Leiratkozhat továbbá a hírlevélről a fenti elérhetőségünkre küldött postai levél vagy elektronikus levél útján is. Amennyiben a hírlevélről leiratkozik és hozzájárulását visszavonja, ez nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig végzett adatkezelés jogszerűségét. Önnek lehetősége van a hírlevél egy adott csatornán vagy az összes csatornán történő küldéséről leiratkozni. Ha leiratkozik a Regional Advice hírlevélről, a hírlevél önnek történő küldése céljából tárolt személyes adatait töröljük – kivéve, ha azok további megőrzését törvény írja elő számunkra. Amennyiben az emailben vagy SMS-ben küldött hírlevélre történő feliratkozást (a visszaigazolást kérő üzenettől számított) 24 órán belül nem erősíti meg, személyes adatait töröljük.

Milyen jogok illetik meg önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a társaságunk által kezelt és tárolt személyes adatairól. További részletek a GDPR 15. cikkében találhatók. Ön bármikor jogosult az általunk tárolt és hibás személyes adatainak javítását illetve kezelt adatainak törlését kérni. További részletek a GDPR 16. és 17. cikkében találhatók. Ön jogosult továbbá személyes adatainak korlátozását kérni illetve a kezelés ellen tiltakozni a GDPR 18. és 21. cikke értelmében. A GDPR 20. cikke értelmében megilleti önt az adathordozhatósághoz való jog is. A GDPR 21. cikk (1) paragrafus értelmében ön jogosult saját helyzetével kapcsolatos okból a személyes adatok 6. cikk (e) vagy (f) bekezdésén alapuló kezelése, így többek közt a profilalkotás ellen tiltakozni, amennyiben erre saját helyzetéből fakadó különleges oka van. A fenti jogokkal kapcsolatos igényeknek a BASF köteles a vonatkozó törvények által előírt mértékig mindenkor eleget tenni. A személyes adatok direktmarketing célokra történő felhasználása esetén a GDPR 21. cikk (2) paragrafus szerint az érintett jogosult bármikor az őt érintő személyes adatok direktmarketing és profilalkotási célokra történő kezelése ellen tiltakozni.

Ön bármikor jogosult a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan a GDPR 13. cikke értelmében az illetékes hatóságnál panaszt tenni. Adatvédelmi ügyekben társaságunk felügyeleti szerve, ahová panasszal fordulhat:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz Hintere Bleiche 34 55116 Mainz

Top