Mezőgazdasági megoldások
Mezőgazdasági megoldások

Kapcsolat

Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy ellátogatott a BASF honlapjára és érdeklődik társaságunk iránt.

A BASF kiemelt kérdésként kezeli a személyes adatok védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmazza, hogy

• a BASF milyen személyes adatokat gyűjt a honlap látogatóiról

• a BASF milyen célokra használja fel ezeket az adatokat

• mi a személyes adatok gyűjtésének jogi alapja

• kik lehetnek az ilyen személyes adatok címzettjei

• mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

• Ön köteles-e személyes adatokat szolgáltatni

Ezenkívül arról szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy

• milyen jogokkal rendelkezik személyes adatai kezelésével kapcsolatban

• ki a az adatvédelmi törvények értelmében vett Adatkezelő és, ahol alkalmazható, ki az Adatvédelmi tisztviselő

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a BASF a honlap látogatóiról?

(1) Amikor Ön regisztráció vagy üzenet küldése nélkül látogatja meg honlapunkat, böngészője a következő információkat küldi meg automatikusan szerverünknek:

• számítógépe IP-címe

• böngészője adatai

• a weboldal neve, ahonnan honlapunkra érkezett

• a lekért URL-címek vagy fájlok

• látogatásának dátuma és időpontja

• a továbbított adatok mennyisége

• állapotjelentések, pl. hibaüzenetek

(2) Amennyiben Ön e-mailben vagy a honlapunkon található űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, abban az esetben a következő adatokat kapjuk meg:

• az Ön e-mail címe és az Ön által e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott további információk

• üzenetének dátuma és időpontja

2. A BASF milyen mértékben és milyen célból kezeli az adatokat?

(1) Amikor Ön honlapunkra látogat, a következő célokra használjuk fel a webböngészője által szerverünknek automatikusan megküldött IP-címét és egyéb adatait (lásd 1. szakasz (1) bek.):

a) A kért tartalom megküldése böngészőjének. Ennek során csak akkor tároljuk teljes IP-címét, amennyiben az a kért tartalom Önnek történő továbbításához szükséges.

b) IP-címének megküldése egy szolgáltató részére az Ön nyilvános IP-címének vállalati és iparági adatokkal történő társítása céljából (ilyenkor nem kerülnek továbbításra személyes adatok). Az ilyen vállalati és iparági adatokat webes elemzőrendszerünkben dolgozzuk fel. A folyamatnak ebben a szakaszában sem szolgáltatónk, sem a mi rendszerünk nem tárolja el az Ön IP-címét.

c) támadások elleni védekezés és honlapunk megfelelő működésének biztosítása. Ennek keretében az említett adatokat átmenetileg, a hozzáférés korlátozása mellett legfeljebb 180 napra tároljuk. Ez az időszak abban az esetben hosszabbítható meg, amennyiben és amilyen mértékben az a támadások és zavart okozó események felderítése céljából szükséges.

A BASF a felhasználók IP-címét csak illegális úton intézett támadások esetében deríti fel.

(2) Számítógépe IP-címét az IP-cím utolsó nyolcas csoportjának (oktettjének) eltávolítása után, azaz anonimizált formában tároljuk el honlapunk látogatottsága méréséhez, melynek célja honlapunk vonzóbbá tétele. Az IP-cím rögzítése után azonnal eltávolítjuk annak utolsó nyolcas csoportját. Ebből kifolyólag nem gyűjtünk személyes adatokat a honlaplátogatásáról.

(3) Amennyiben Ön e-mailben vagy a honlapunkon található űrlapon keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor adatait az 1. szakasz (2) bekezdésben leírtaknak megfelelően használjuk fel abból a célból, hogy kérését megválaszoljuk, és ha lehetséges, teljesítsük. Ezeket az adatokat csak a kérésének megválaszolásához és teljesítéséhez szükséges mértékben tároljuk.

3. Köteles-e Ön megadni ezeket az adatokat? Joga van-e Önnek tiltakozni az adatkezelés ellen?

Amikor Ön honlapunkra látogat, akkor böngészője az 1. szakasz (1) bekezdésben leírt adatokat továbbítja automatikusan szerverünknek. Ön dönt az adatok továbbításáról. Az általunk kért adatok nélkül nem tudjuk teljesíteni kérését.

Ön nem köteles hozzájárulni ahhoz, hogy anonimizált adatait a honlap látogatottságának mérésére használjuk. Ahhoz sem köteles hozzájárulni, hogy IP-címét vállalati és iparági információkkal társítsuk.

A következő gombra kattintva tiltakozhat az ellen, hogy anonimizált adatait a fenti leírt módon és célokra használjuk.

Tiltakozása semmilyen következménnyel nem jár. Továbbra is használhatja honlapunkat.

Ha e-mailben vagy a honlapunkon található űrlap használatával kívánja felvenni a kapcsolatot velünk, akkor eldöntheti, hogy megadja-e az 1. szakasz (2) bekezdésben leírt adatokat. A kapcsolatfelvételi űrlapon jelölni fogjuk a kötelezően kitöltendő mezőket, ha vannak ilyenek. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor lehetséges, hogy kérését nem tudjuk megfelelően megválaszolni vagy teljesíteni.

4. Mi az adatkezelés jogi alapja?

A 2. pont szerint végzett adatkezelés jogi alapját az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (f) pontja képezi. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeket a 2. pontban leírt célok alapozzák meg.

5. Adatait milyen címzettek részére továbbítjuk?

Az 1. szakaszban leírt adatokat Európai Uniós székhelyű Adatfeldolgozóknak továbbítjuk a 2. szakaszban meghatározott célokra. Ezek az Adatfeldolgozók kizárólag a mi utasításainkra, a mi megbízásunkból végzik a személyes adatok feldolgozását. Az Ön személyes adatait nem kívánjuk harmadik országba továbbítani.

6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

A BASF műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések révén biztosítja, hogy az Ön személyes adatait megfelelően megóvjuk a véletlen vagy jogszerűtlen módosítás, adatvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan közzététel ellen. Biztonsági intézkedéseinket a legújabb technológiának megfelelően folyamatosan frissítjük.

7. Alkalmazunk-e sütiket honlapunkon?

Honlapunk megtekintésekor sütikre figyelmeztető szalaggal fogjuk tájékoztatni a sütik használatáról. Honlapunk további használatával elfogadja a sütik használatát. Tájékoztatni szeretnénk Önt az általunk használt sütikről, valamint arról, hogyan tudja beállítani a sütik tiltását.

(1) Honlapunk megfelelő működéséhez és konkrét szolgáltatásainak biztosításához szükséges sütik:

Süti Célja Érvényességi idő

SessionPersistence

(CLIENTCONTEXT and PROFILEDATA) Ezeknek a sütiknek a segítségével tudjuk elmenteni a honlapunk látogatása során Ön által beállított preferenciákat. A böngésző gyorsítótárának törlésekor törlődik.

(vagy látogatása után egy évvel)

SessionPersistence

(Cookie Layer) Ez a süti tárolja a felhasználóval a sütihasználatra vonatkozóan kötött megállapodást. A böngésző gyorsítótárának törlésekor törlődik.

(vagy látogatása után egy évvel)

SessionPersistence

(Cookie Disclaimer) Ez a süti tárolja a felhasználóval kötött megállapodást a honlapon található jognyilatkozatok elfogadására vonatkozó jognyilatkozattal. A böngésző gyorsítótárának törlésekor törlődik.

(vagy látogatása után egy évvel)

TS<pool_name> Ez a süti azért felelős, hogy a látogatói lekérdezések a szerverünkön optimálisan legyenek elosztva. A honlap stabil működését biztosítja. A böngésző bezárásakor törlődik.

(2) A honlap látogatottságát mérő sütik

Süti Célja Érvényességi idő

ACOOKIE Ezzel a sütivel a Webtrends webanalitikai eszköz anonim információkat gyűjt a honlap használatáról. Ilyen információ például, hogy hányan látogatták honlapunkat, melyik weboldalról érkeztek, és milyen oldalakat néztek meg. A webhely látogatását követő két év múlva törlődik

WT_FPC A Webtrends alapértelmezésben az elsődleges domain és az összes aldomain szintjén követi a látogatókat. A WebTrends a nyomkövetéshez egy ponttal kezdődő belső sütit helyez el az Ön elsődleges domainjén, ezáltal az aldomainek is tudják olvasni a sütit. A honlap látogatását követő két év múlva törlődik

Id A DoubleClick sütiket a honlapunkon használt hirdetésekkel és egyéb hirdetési szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói műveletek adatainak gyűjtésére használjuk.

A honlap látogatását követő két év múlva törlődik

utag_main • A utag_main sütit a Tealium Címkekezelő könyvtára hozza létre és kezeli. A utag_main süti több beépített paraméter segítségével anonim módon követi nyomon a látogatói munkameneteket. Ilyen paraméter például az egyedi munkamenet-azonosító és egy ezredmásodpercben kifejezett Unix/Epoch időbélyeg. A honlap látogatását követő egy év múlva törlődik

D41ID A Dun and Bradstreet sütijét a honlapunk üzleti célú látogatásával kapcsolatos információk anonim módon történő azonosítására használjuk.

A honlap látogatását követő egy év múlva törlődik

Böngészője beállításainak segítségével eldöntheti, mely sütiket fogadja el vagy tiltja le. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 7. szakasz (1) bekezdésben felsorolt sütik letiltása esetén lehetséges, hogy nem fogja tudni honlapunk összes funkcióját használni.

8. Ön milyen jogokkal rendelkezik?

Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében rendelkezik bizonyos jogokkal, így például joga van kikérni az általunk Önről gyűjtött személyes adatok másolatát, amennyiben ezt írásban kéri tőlünk:

8.1. Hozzáférés joga: joga van hozzáférnie adataihoz (amennyiben azokat mi kezeljük) és egyéb más információkhoz (például az ebben az Adatvédelmi szabályzatban foglalt információkhoz);

8.2. Helyesbítésre való jog: amennyiben az Önre vonatkozó adatok nem pontosak vagy nem teljesek, Önnek joga van személyes adatai helyesbítését kérni;

8.3. Törléshez való jog: más szóval „elfeledtetéshez való jog”, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy Önnek joga van adatai törlését vagy eltávolítását kérnie, amennyiben az adatok további megőrzését nem indokolják kényszerítő erejű okok. Ez nem jelent a törlésre általánosan vonatkozó jogot; vannak kivételek. Például jogunk van személyes adatainak kezelését folytatni, amennyiben az adatkezelés jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Önnek joga van személyes adatai kezelésének felfüggesztését vagy az adatkezelés módjának korlátozását kérnie. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatkezelés korlátozásához fűződő joga bizonyos esetekre csak részlegesen érvényes: amennyiben az Ön hozzájárulásával gyűjtött adatokat kezelünk, abban az esetben Ön csak a következő okokból kérheti az adatkezelés korlátozását: (a) az adatok pontatlansága; (b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; (c) Ön igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez; vagy (d) nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából. Amennyiben Ön korlátozza az adatkezelést, abban az esetben mi továbbra is tárolhatjuk adatait, de már nem használhatjuk fel őket. A személyes adataik használatának korlátozását kérő felhasználókról nyilvántartást vezetünk annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítsuk a korlátozás tiszteletben tartását.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat céljainak megfelelően tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban áthelyezzük, átmásoljuk vagy továbbítsuk (ha ez technikailag megvalósítható) egy másik adatkezelőnek;

8.6. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a jogos érdekből vagy közvetlen üzletszerzés céljából való adatkezelést is;

8.7. Tájékoztatáshoz való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető tájékoztatást kapjon arról, hogyan kezeljük személyes adatait; és

8.8. Hozzájárulás visszavonásának joga: amennyiben Ön személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását adta, úgy Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

A fenti jogok gyakorlása Ön számára nem jár költségekkel, azonban személyazonosságát kétféle elfogadott személyazonosságot igazoló dokumentummal kell bizonyítania. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatainak kiadására, helyesbítésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségünknek eleget tegyünk.

Kérjük, hogy érdeklődés vagy az Adatvédelmi szabályzatban foglalt jogainak gyakorlása és/vagy panasz benyújtása céljából e-mailben vagy írásban forduljon hozzánk. Ilyen esetben törekedni fogunk arra, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszoljunk. A kapcsolatfelvételi lehetőségek a 10. szakaszban találhatók.

Írásos panasz benyújtása esetén további ügyintézés céljából felvesszük a kapcsolatot a panaszt benyújtó személlyel. Amikor valamely panaszt nem tudunk közvetlenül rendezni, abban az esetben bevonjuk a megfelelő szabályozó hatóságokat, beleértve a helyi adatvédelmi hatóságokat.

Amennyiben nem találja kielégítőnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban benyújtott panasza rendezésének módját, abban az esetben panaszt tehet az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

9. Hol nyújthat be panaszt?

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen Adatvédelmi Tisztviselőnknél (elérhetőségét lásd alább) vagy egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Panaszával fordulhat a társaságunk esetében illetékes Fő Adatvédelmi Hatósághoz is, amely:

A Rajna-vidék-Pfalz Tartományi Adatvédelemért és Információszabadságért Felelős Tisztviselő

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Ki az Adatkezelő és az Adatvédelmi Tisztviselő?

Az adatvédelmi törvény értelmében meghatározott Adatkezelőre vonatkozóan itt talál további információkat .

Adatvédelmi tisztviselőnk:

Alexandra Haug

BASF EU Adatvédelmi Tisztviselő

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

• Kapcsolatfelvétel a BASF EU Adatvédelmi Tisztviselővel

11. Gyermekek adatainak védelme

A Honlap használatát 18 éven felüli személyek számára biztosítjuk. 18 év alatti személyekről nem kívánunk adatokat gyűjteni.

18 év alatti személyek nem küldhetnek be és nem tehetnek közzé adatokat Weboldalainkon. Amennyiben 18 év alatti személyek Weboldalainkon személyes adatokat adnak meg, akkor az ilyen adatokat azonnal töröljük, mihelyt tudomást szerzünk az adatokat megadók életkoráról, és a továbbiakban semmilyen célra nem használjuk fel az ilyen adatokat.

Top