Corum®: bevált hatóanyagok eredményes kombinációja pillangós kultúrákban

A szója gyomirtására – összehasonlítva a többi szántóföldi kultúrával – kevés hatóanyag áll rendelkezésre.

Pedig az eredményes szójatermesztés sarkalatos pontja a hatékony gyomirtás, ahol már a kezdeteknél eldől a termesztés sikere. A szója kezdeti gyomelnyomó képessége gyenge, gyomflórája viszont rendkívül összetett. A legveszélyesebb a parlagfű, a libatop- és disznóparéjfélék, a csattanó maszlag, a szerbtövisfajok, a selyemmályva, a keserűfűfélék, a kakaslábfű, a muharfélék, a vadköles, vagy az évelők közül a mezei acat és a fenyércirok. A szójatermesztők számára a gyomirtás során a legnagyobb kihívást általában a parlagfű és a fehér libatop elleni védelem jelenti.

2015-ben a BASF felkért néhány szójatermelőt, hogy kísérleti jelleggel próbálja ki a cég bevezetés előtt álló új gyomirtó szerét, a Corum®-ot, és számoljon be tapasztalatairól. Ezekből adunk most közre néhányat.

Kotlár István Agroméra Zrt., Érsekvadkert:

 • Kotlár István1995-ben végeztem, mint növényvédelmin mérnök.. Jelenlegi munkahelyemen 1999 óta dolgozom növénytermesztési főágazatvezetőként, és a növényvédelem irányítása is a feladataim közé tartozik.
 • A BASF-fel több mint húsz éve vagyok kapcsolatban. Szívesen alkalmazom a cég növényvédelmi megoldásait, hiszen nagy területen, mintegy 3 800 hektár szántón kell sokszor nagyon gyorsan reagálni a növényvédelmi problémákra. Főbb kultúráink az őszi búza, a napraforgó, a repce, a kukorica, a lucerna és az elmúlt években kb. 100 hektáron a szója. 2015-ben május 12-én vetettük el a szóját.
 • A gyomirtás első lépéseként vetés után három nappal a területet 4,0 l/ha Wing®-P gyomirtó permetezőszerrel kezeltük. A kezelést követő napon a terület 20 milliméter csapadékot kapott, majd rá egy napra újabb 18 millimétert, aminek következtében az egyszikű gyomok és a magról kelő kétszikű gyomok jelentős része már ki sem kelt.
 • A később és folyamatosan kelő nehezen irtható gyomok, a parlagfű, a libatop, a szerbtövis és az acat ellen június 11-én 1,9 l/ha Corum®+1,0 l/ha Dash® HC kijuttatásával védekeztünk. Ekkor a szója már körülbelül 8-12 centiméteres volt, a gyomok pedig elérték a 2-4 leveles állapotot, ami a legmegfelelőbb kijuttatási időpont. Néhány nap múlva a gyomnövényeken megfigyelhetőek voltak a hajtáscsúcsok imazamox okozta sárgulásai, barnulásai és a bentazonnak köszönhető jellegzetes perzselő tünetek. Összességében elmondható a Corum®-ról, hogy az eddig külön-külön alkalmazott hatóanyagokhoz képest gyorsabban dolgozott, és teljes gyommentességet garantálta szója számára. A Corum® gyomirtó hatásával teljes mértékben meg vagyunk elégedve, ezért a jövőben szójagyomirtási technológiánk részét fogja képezni.

Mohácsi Károly Barázda Kft., Mohács:

 • Mohácsi KárolyA Barázda Kft. 1992-ben alakult az Új Barázda Mezőgazdasági Szövetkezet jogutódjaként. A cég jelenleg 1 800 hektáron gazdálkodik, kukoricát, őszi búzát, őszi árpát, őszi káposztarepcét és szóját termesztünk.
 • A szójatermesztés kezdete az1980-as évekig nyúlik vissza, így nagytapasztalatunk van ezen a téren. A BASF növényvédő szereit megbízható, jó ár-érték arányú termékeknek tartjuk, rendszeresen használjuk őket. A kft. területének mintegy 300 hektáros része kötött réti talaj a Duna árterén, ebből adódóan gyomflórája is speciálisnak mondható: a „klasszikus” magról kelő egyszikűek (kakaslábfű, muharfélék) és kétszikűek (disznóparéjfélék, csattanó maszlag, parlagfű, selyemmályva, libatopfélék) mellett megtalálható a mezei acat, a fenyércirok, valamint foltokban a nád is.
 • Az idén kísérleti céllal próbáltuk ki a Corum®-ot az ajánlott 1,9 l/ha dózisban, 1,0 l/ha Dash® HC-vel kombinálva, posztemergensen. A kezelt területen a preemergens gyomirtás 4,0 l/ha Wing®-P-vel történt. A Corum® kijuttatásakor a szója 4-6 leveles, a kétszikű gyomok 2-4 leveles fenológiai stádiumban voltak. A tábla szélén sajnos vontatottabb volt a szója kelése, ezért itt a parlagfű megerősödött, a kezelés időpontjában akadt már 6-8 leveles példány is. A gyomirtó hatás látványos volt: a gyomnövények levélzetét néhány nap alatt leperzselte a készítmény. A 6-8 leveles parlagfű ellen már nem volt teljes a hatás, egy része ugyanis később újrahajtott. A 2-4 leveles példányok viszont végleg elpusztultak. Ez jól mutatja a helyes időzítés fontosságát. A sorok záródása előtt kultivátorozással fejeződött be a terület gyomirtása.
 • A Corum® nagy előnye, hogy egy menetben, gyári kombinációban juttatható ki a két kiváló hatékonyságú hatóanyag. A Dash® HC hatásfokozó készítménnyel kombinálva maximális hatás érhető el, ami gyors és látványos gyomirtást eredményez.

Cserveni Csaba ügyvezető igazgató Utód-Agro Kft., Szigetvár:

 • Cserveni CsabaAz Utód-Agro Kft. 2000-ben alakult, de az én kapcsolatom a mezőgazdasággal 1978-tól datálható, hiszen ekkor fejeztem be agráregyetemi tanulmányaimat. Szójatermesztésben szerzett tapasztalataim egészen a bólyi integrációig, az 1970- es évek közepéig nyúlnak vissza. Cégünk jelenleg 1 330 hektáron gazdálkodik, emellett 1 500 hektáron szaktanácsadással és szolgáltatással is foglalkozunk.
 • A vetésszerkezetben megtalálható az őszi káposztarepce, a kukorica, az őszi és tavaszi búza, a napraforgó, a cukorrépa, az őszi sörárpa, az olajretek és a szója. Jelentős a vetőmagtermesztés volumene is. Munkámban két fiam, Csaba és Kornél is segít. Talajviszonyaink az előforduló gyomflórát is meghatározzák. A 6-os számú főút északi része dombos felszínű savanyú barna erdőtalaj, a déli terület sík réti öntéstalaj. Északon a T1-es és T2-es gyomok (tyúkhúr, pásztortáska, ragadós galaj, veronika, nagy széltippan) a meghatározó fajok, délen a nagy széltippan és a tyúkhúr mellett elsősorban a T4-es gyomok (parlagfű, szerbtövis, selyemmályva, kakaslábfű) elleni védekezésre kell nagyobb figyelmet fordítani. A BASF-fel régi, személyes a kapcsolatom, folyamatos lehetőségem van az új szerek
 • kipróbálására. Az idén öt hektáron próbáltuk ki a Corum® (1,9ha)+Dash® HC (1,0 l/ha) kombinációt szójában, posztemergensen. A területen a preemergens gyomirtás az Afalon Dispersion (2,0 l/ha) és a Spectrum® 720 EC (1,2 l/ha) kombinációjával történt. A Corum® kijuttatásakor a szója 2 leveles, míg a gyomok (elsősorban a parlagfű) szik-négyleveles fenológiában voltak. A kezelés után néhány nappal szembetűnő volt a kombináció gyors és látványos hatása a korábban megszokott technológiákéhoz képest. A Corum®+Dash® HC kombináció eredménye a 100%-osnak mondható gyomirtó hatás.

Dr. Bárány Sándor Agroméda Kft., Szentlőrinc:

 • Dr. Bárány Sándor1972 óta dolgozom a mezőgazdaságban, cégemet, az Agroméda Kft.-t 1993-ban alapítottam. Jelenleg 80 hektáron gazdálkodom, őszi búza, őszi árpa, kukorica és szója alkotja a vetésszerkezetet, utóbbi kettő vetőmagtermesztés formájában. A szójavetőmag- termesztés integrációja eléri az 1 500 hektárt, így a cég az ország szinte minden területén jelen van. A BASF növényvédő szereit a szója gyomirtásában is nélkülözhetetlennek, a tájékoztatókat, előadásokat korrektnek, a cég szakembereit alaposan képzettnek tartom.
 • Az Agroméda területén található gyomnövények az „átlaggyomok” kategóriájába tartoznak: parlagfű, libatopfajok, disznóparéjfajok, selyemmályva, szerbtövisfajok, mezei acat, fenyércirok, kakaslábfű, muharfélék, nagy széltippan. A talajadottságok tekintetében kétféle talajtípus az uralkodó: a Ramman-féle barna erdőtalaj és a réti csernozjom.
 • A kísérleti területen a preemergens gyomirtás Pledge 500 WP (80 g/ha)+Spectrum® 720 EC (1,4 l/ha) herbicid kombinációval történt. A Corum®+Dash® HC kombinációt posztemergensen juttattuk ki. Az elhúzódó gyomkelés miatt a kezelés időpontjában az ideális 2-4 leveles gyomok mellett voltak már 8-10 leveles példányok is. Ennek ellenére markáns perzselő hatása volt a készítménynek, még a mélyen gyökerező apró szulák sem hajtott ki újra. A túlfejlett parlagfüvet azonban így már csak gyéríteni tudta a kezelés. Komoly gondot ez a későbbiekben nem okozott, mert a vetőmagtermesztésben kötelező munkaművelet a kapálás. Nagy előnye a Corum®-nak a két hatóanyag együttes, gyors hatása, valamint a Dash® HC-nak mint hatásfokozó szernek a technológiába illeszthetősége. A kísérlet értékelésekor azt tapasztaltam, hogy a posztemergensen kipermetezett Corum®+Dash® HC kombináció biztos hatást mutatott az 1-3 leveles magról kelő egyszikű és a 2-4 leveles magról kelő kétszikű gyomok ellen. Nagyon fontos, hogy amint a gyomok elérik a kívánt fejlettséget, a készítményt haladéktalanul juttassuk ki! Ez különösen igaz, ha a terület nehezen irtható gyomnövényekkel (parlagfűvel, fehér libatoppal) erősen fertőzött. A gyomirtás hatékonyságának növelése érdekében a Corum® javasolt dózisa (1,9 l/ha) mellé minden esetben adjunk Dash® HC adjuvánst (1,0 l/ha)!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt - különösen figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében - mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!