BASF Agrodivízió Magyarország Főoldal

Ma már egyszerűen csak „piktorozunk”

Az őszi káposztarepce termesztéstechnológiája gyökeres változásokon ment át az elmúlt évtizedben. A kitettebb területekről bekerült a jobb adottságú táblákra, nagyobb figyelmet szentelünk a tápanyag-visszapótlásra, elfogadottá vált a kén- és a bórtrágyázás is. A fajtarepcék mellett elterjedtek a hibridek, a 10-12 kg-os vetőmagnormák helyett ma már 2-3 kg-mal dolgozunk hektáronként. A rovarkártevők elleni védekezés is nagyobb figyelmet kapott, és ma már nem kérdés a regulátorok használata sem. Néhány évvel ezelőtt nehéz volt még elképzelni is, hogy virágzó repcében célzottan védekezzünk a repce gombakárosítói ellen, míg mára ezt a repcetermelők nagy területen végzik el.

Ennek volt úttörője a Pictor, mivel alkalmazása során a kórokozók elleni hatékony védelem kiegészülve a növény számára kedvező élettani hatásokkal új lehetőséget teremtett a nagyobb profit eléréséhez. Ezen változásoknak köszönhetően a repce az egyik legjövedelmezőbb szántóföldi növényünkké lett, extenzív növényből intenzív növénnyé vált.

Erről, és benne a Pictor szerepéről számol be Matyi István szaktanácsadó, aki Békés, Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat határában kb. 9000 ha növényvédelmét és tápanyag-gazdálkodását irányítja.

Az őszi káposztarepce 1200–1300 ha-t tesz ki a vetésterületből. A talajadottságokat tekintve elmondható, hogy igen változatos talajokon termelünk: a csernozjom talajoktól a réti talajokon át bezárva a szikes területekig.

A fajtaösszetételt nézve kétharmadban hibrideket, egyharmadban fajtarepcéket vetünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tápanyag-visszapótlásra, alaptrágyaként P-ból és K-ból 50 kg-ot adunk ki hatóanyagban hektáronként, míg tavasszal maximum 3 q Linzisót adunk, és természetesen a bórt is pótoljuk levéltrágyázással. Kénes műtrágyát eddig nem használtunk, talajaink valószínűleg kellően ellátottak kénnel, de a jövőben erre is figyelnünk kell. Megfigyelésünk szerint a repce jól reagál az algás lombtrágyákra is, ezért ezt is használunk.

Repcevetéseinknek kb. a felét gyomirtjuk, melyet általában ősszel végzünk el. Tavaszi gyomirtást csak igen kis területen végzünk, elsősorban ott, ahol az ebszékfű fertőzése igen erős.

Őszi regulátorozást az állomány fejlettségétől, állapotától függően általában a területek fele kap, míg a kora tavaszi regulátorozást a teljes terület megkapja. Erre a célra azol tartalmú gombaölő szereket használunk, mint például a Caramba® SL.

Fontos a rovarok elleni hatékony védelem is. A repcedarázs, a szárormányos, a repcefénybogár vagy akár a repcebecő-ormányos komoly termésveszteség okozója lehet. A munkák időben való elvégzése minden technológiai elemre igaz, a rovarok elleni védelemre kétszeresen is. Néhány napos késések a kártevők ellen behozhatatlan hátrányba hozhatják a repcét. Évjárattól függően 2–4 alkalommal kell védekezni ellenük.

A Pictort már a piaci megjelenésekor kipróbáltam, előbb napraforgóban, aztán repcében is. Ez egy teljesen új dolog volt, mivel korábban a repce gombák elleni védelmét letudtuk a regulátorozással. Kíváncsi voltam a Pictor hatására, és hamar meggyőzött, hogy ennek a kezelésnek helye van a technológiában.

A Pictort mi a virágzás utolsó harmadában használjuk 0,4 l/ha dózisban, amit a rendelkezésre álló hidas permetezőgéppel időben, gyorsan el tudunk végezni. Tapasztalatunk a termékkel kapcsolatban az, hogy ebben az időben kipermetezve adja a legjobb hatást. A fóma, a fehérpenészes rothadás, az alternária felénk is gyakori károsítója a repcének, de a Pictor biztonsággal véd ellenük. Szintén személyes megfigyelés, hogy a Pictor alkalmazása során tovább virágzik a repce, az elhúzódó virágzás jobb termékenyüléshez vezet, ennek hatására pedig növekszik a termés mennyisége. A lombozat zöld, egészséges, a szár betegségektől mentes marad, ami kevéssé hajlamos a megdőlésre. Az állomány egyenletesen, minimális pergéssel érik be, a deszikkálás így elhagyható. Azt is hozzá kell tegyem, hogy az érés folyamán pergési veszteséget csökkentő készítményt is használunk. A fentiek hatására termésátlagaink jóval a megyei átlag felett vannak, és az is kijelenthető, hogy az így megvédett repce olajtartalma is magasabb. Ezek alapján azt hiszem nem meglepő, hogy az általam szaktanácsolt termelőknél a Pictor a repcetermesztés nélkülözhetetlen technológiai eleme lett.

És ha már a termésátlagoknál tartunk: a technológia szigorú és következetes betartása mellett az elmúlt években 3,5–4 tonnás eredményekkel büszkélkedhettünk. A tavalyi aszályos évben Füzesgyarmaton 800 ha átlagában sikerült 3,8 t/ha hozamot elérnünk, de volt már arra is példa, hogy 20 aranykoronás földön 4 tonna repcét takarítottunk be hektáronként, 500 ha átlagában.

A repcetermesztésünk önköltsége 170–180 ezer Ft között van hektáronként (bérleti díj nélkül). Igyekszünk jól beosztani a rendelkezésre álló forrásainkat. A gyomirtáson, deszikkáláson megtakarított pénzt mi a tápanyag visszapótlására, regulátorok használatára és a Pictorra fordítjuk.

A jelenlegi állapotot elemezve elmondható, hogy a repcevetések az őszi aszály miatt nem tudtak kellően megerősödni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már eleve le kell mondanunk a jó termésről. Szerencsére a lehullott hó lassan olvad, a víznek van ideje beszivárogni a talajba. Kifagyástól már nem kell tartani, és ha nem lesznek nagyobb belvizek, akár jó repcék is lehetnek. Fontos, hogy hamar meg tudjuk indítani a növényeket, időben el kell végezni a regulátorozást, figyelni kell a rovarokra, és mindent meg kell adni a növénynek, hogy zavartalanul fejlődhessen. Meggyőződésem, hogy a repce meghálálja a kényeztetést. Érdemes rá költeni, mert több év átlagában jóval az átlag feletti profitot ad.


Molnár Szabolcs

fejlesztőmérnök

Alakítsa át a weboldalt igényei szerint a „Saját oldalam” beállításainak módosításával. Élvezze a személyre szabott hírlevél előnyeit!

A JavaScript nem aktív. Kérjük, a teljes oldal megtekintéséhez kapcsolja be.

A teljes weboldal letöltéséhez szükség van JavaScript-re.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt - különösen figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében - mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!